Černé díry: Až na samotný horizont znalostí – Ing. Petr Dvořák, Ph. D.

Černé díry jsou vesmírné objekty ohraničené tzv. horizontem událostí, který zcela odděluje náš svět od světa pod tímto horizontem. I přes to, že se žádná informace nedokáže dostat ven zpod horizontu událostí, máme velmi dobrou teoretickou představu, jak to pod tímto horizontem i v jeho blízkém okolí vypadá.

Ing. Petr Dvořák, Ph.D. je vědecký pracovník a vysokoškolský pedagog působící ve Středoevropském technologickém institutu CEITEC a na FSI Vysokého učení technického v Brně. Vedle výzkumu v oblasti nanotechnologií se věnuje popularizaci přírodních věd, zejména pak astronomie a astrofyziky. Petr Dvořák je členem Jihlavské astronomické společnosti a České astronomické společnosti. Přednášku pořádá Jihlavská astronomická společnost ve spolupráci s Muzeem Vysočiny Jihlava a Pobočkou Vysočina České astronomické společnosti.

Datum

27.12.2023
Expired!

Čas

17:00

Umístění

Muzeum Vysočiny Jihlava / Malovaný sál
Masarykovo náměstí 55, Jihlava