Pozorovatelna na bráně Matky Boží

Jihlavská astronomická společnost provádí svá veřejná pozorování oblohy v improvizovaných podmínkách na vyhlídkové terase věže jihlavské brány Matky Boží, což je jediná dochovaná (z původních pěti) původně hradební brána historického opevnění.

Mobilní dalekohledy jsou před každým veřejným pozorováním oblohy instalovány na vyhlídkové terase věže. Vzhledem k tomu, že se věž brány Matky Boží nachází prakticky v centru města, je pochopitelné, že pozorování narušuje světelný smog. Naštěstí městská zástavba (a zejména průmyslová zóna) se nachází severně od centra města, takže situace ohledně světelného znečištění je při pohledu z brány Matky Boží směrem na jih poměrně dobrá.

Jihlavská astronomická společnost už od roku 2004 usiluje o vznik krajské hvězdárny. Zatím však bohužel neúspěšně.

Adresa: Věžní 4785/1, 586 01, Jihlava (neslouží pro korespondenci, více viz kontakty); vchod na pozorovatelnu je přes městské inforcentrum
GPS: 49.3947528N, 15.5871142E 

Brána Matky Boží

Brána, která vznikla v době výstavby města a hradebního systému na počátku 2. poloviny 13. století je typickým symbolem města a jedinou branou, která se zachovala z pěti středověkých městských bran.

V letech 1508-1509 byla původní věž brány snesena a postavena nová pozdně gotická brána s vysokým průjezdem s hrotitými portály.

Další úpravy spadají do roku 1548. Po požáru v roce 1551 dostává brána v roce 1564 renesanční nástavbu 4. a 5. parta a dosahuje dnešní výšky 24 metrů. Koruna věže byla ozdobena atikou, jenž dala bráně její specifickou podobu. Součástí brány bylo i složité předbraní s mohutným barbakánem, padacím mostem a několika baštami. Šest metrů široký průjezd býval opatřen padací mříží. V roce 1853 byla brána renovována a opatřena hodinami. Předbraní bylo zbouráno v roce 1862.

V lednu 1995 následkem nevhodného hydrologického zásahu těleso brány pokleslo, takže byla následně staticky zajišťována. Koruna brány však byla značně porušená, takže v roce 1996 došlo k jejímu rozebrání a znovupostavení.

V současnosti je brána přístupná veřejnosti jako vyhlídková věž. V roce 2006 zde byla umístěna výstava reprodukcí obrazů akademického malíře Gustava Kruma „Z historie Jihlavy“. Tyto obrazy dokumentují nejdůležitější historické události v životě města.

Další stálou expozici na bráně tvoří expozice s názvem Jihlavská pevnost – tematicky zaměřená expozice na vznik a vývoj opevnění v Jihlavě.

Na prvním je výtah z knihy PhDr. Františka Hoffmanna Jihlavská pevnost a České město ve středověku o vzniku a vývoji pevnostního systému v Jihlavě. Návštěvník se zde seznámí s podrobným popisem vzniku opevnění ve 13. století, obdobím nejmohutnějšího rozvoje v 16. a 17. století až po bourání hlavních částí fortifikační soustavy (městských bran) a celých pásů hradeb ve 20. století. Druhý panel je věnován jediné zachované bráně z původně pěti středověkých bran, Bráně Matky Boží, ve které se návštěvník nachází.

Hlavní část expozice je umístěna podél schodiště ve vstupním objektu brány a tvoří ji reprodukce vedut, map, plánů města nebo letecké fotografie centra. Návštěvníci tak budou moci vidět např. fresku z kostela Nanebevzetí Panny Marie z roku 1402, která zachycuje historickou událost přepadení města a jeho vzhled v té době, veduty z výučních listů tovaryšů (pohledy na město převážně z 18. a 19. století) nebo plány města a okolí z let 1647 a 1648. Dále je možno vidět zobrazení Jihlavy s farními obvody z roku 1785, regulační plán z roku 1940 nebo letecké snímky města z let 1948 a 1993. Podklady zapůjčil a na přípravě expozice se podílel Státní okresní archiv Jihlava. Jeden z plánů města je zapůjčen ze soukromé sbírky pana Jaroslava Huňáčka. Vše má české, anglické a německé popisky. Tato expozice vhodně doplňuje expozici reprodukcí obrazů ak.mal. Gustava Kruma „Z historie Jihlavy“, která je od loňského roku umístěna přímo v bráně.

Zdroj: Turistické a informační centrum v Jihlavě