Teleskopie

Seriál Jihlavské astronomické společnosti, který poskytuje cenné rady o konstrukcích astronomických přístrojů v amatérských podmínkách.

Teleskopie

Autorem seriálu je doc. RNDr. Ivo Zajonc, CSc., autor mnoha publikací nejen o astronomické technice.

Články ze seriálu TELESKOPIE byly v minulých letech postupně uveřejňovány v Astronomické ročenke vydávané Slovenskou ústrednou hvezdárňou v Hurbanove. Děkujeme vedení tohoto ústavu za souhlas se zveřejněním těchto aktualizovaných příspěvků na webu Jihlavské astronomické společnosti a České astronomické společnosti.