O nás

Jihlavská astronomická společnost, z. s. (IČ: 266 55 390) vznikla 20. února 2004 zapsáním do registru Ministerstva vnitra České republiky. Vzniku formálního spolku však předcházela činnost v rámci astronomického klubu občanského sdružení Jihlavská brána, který vznikl v prosinci 2002.

Hlavním působištěm Jihlavské astronomické společnosti je goticko-renesanční hradební věž brány Matky Boží (Věžní 1, Jihlava).

Jihlavská astronomická společnost, z. s. pro své členy pořádá pravidelné všeobecně vzdělávací semináře, exkurze na astronomická pracoviště, poskytuje odbornou tematickou výpomoc a poradenskou službu při řešení problematiky oboru. Společnost vyvíjí i rozsáhlou vnější činnost, při níž připravuje mnoho programů pro nejširší veřejnost. V rámci Společnosti funguje popularizační skupina, která se stará o programy Jihlavské astronomické společnosti pro veřejnost (pozorování, přednášky, mediální působnost apod.).

Členství v Jihlavské astronomické společnosti je zcela dobrovolné. Právoplatným členem společnosti se může stát kterákoliv fyzická osoba starší 15 let. Po dovršení 18 let se též může ucházet o členství ve výkonných složkách.

Jihlavská astronomická společnost je kolektivním členem České astronomické společnosti.