JAS

Setkání České astronomické společnosti letos proběhne v Jihlavě

Letošní setkání všech složek a kolektivních členů České astronomické společnosti (http://www.astro.cz) proběhne v Jihlavě. Do krajského města Vysočiny se tak sjedou astronomové z celé České republiky. Toto tradiční setkávání v minulosti vždy probíhalo v hl. m. Praze, Jihlava se tak po Praze stane teprve druhým hostitelským městem. Samotné jednání složek

Číst dále >>
Teleskopie

Teleskopie XIII: Protuberanční nástavec pro amatérské dalekohledy

Sluneční erupce bezesporu patří mezi nejpozoruhodnější jevy, které souvisí se sluneční činností. Každého pozorovatele uchvátí svou mohutností, dynamikou a nepřeberným bohatstvím tvarů. Tato oblast slunečních pozorování byla dlouho možná jen v krátkých okamžitých slunečních zatmění, čímž bylo znesnadněné i jejich studium. Až v roce 1868 se podařilo Janssenovi a Lockyerovi

Číst dále >>
Astronomie

Messierův katalog: M2 – kulová hvězdokupa

Tentokrát zavítáme do souhvězdí Vodnáře. Velká kulová hvězdokupa M2 (NGC 7089; GC 4678) se nachází v nepředstavitelné vzdálenosti 37 500 světelných let, tedy dále než jádro naší Galaxie. Pro alespoň nějakou představu je možno uvést, že nadzvukovému dopravnímu letadlu Concorde by cesta ze Země někam do této hvězdokupy trvala asi

Číst dále >>
Astronomie

Galileo Galilei (1564 – 1642)

Galileo Galilei se narodil 15. února 1564 v Pise. Jeho jméno je spojeno kromě prvního použití dalekohledu v astronomii především se zavedením vědecké metody do zkoumání fyzikálních jevů. Jeho dílo se považuje za konec aristotelovské fyziky a jeho odpor k Aristotelově autoritě a spor s římskokatolickou církví je považován za

Číst dále >>
Teleskopie

Teleskopie XII: Projekční metoda pozorování Slunce

Z hlediska astronomických pozorovacích metod je Slunce specifickým objektem, který je charakteristický velmi intenzivním světelným a tepelným zářením. Při jeho přímém pozorování musíme proto technicky poměrně náročnými zařízeními eliminovat tento nadbytek energie, který by mohl vážně poškodit náš zrak. Máme však možnost využít i metodu nepřímého pozorování sluneční fotosféry, promítání

Číst dále >>
Teleskopie

Teleskopie XI: Pomůcky pro přímé pozorování Slunce

Při pozorováních sluneční fotosféry, při kterých využíváme promítnutého obrazu Slunce na projekční ploše připojené k dalekohledu, máme k dispozici i druhou metodu, tzv. přímé pozorování. V tomto případě je oko pozorovatele namířeno přímo na Slunce a pokud nemá dojít k poškození zraku vysokou intenzitou slunečního světla a tepla, musíme vyřešit

Číst dále >>