Ukončení astronomického programu na jihlavské bráně

Jihlavská astronomická společnost ke dni 30. listopadu 2005 ukončuje veškerou svou činnost přímo spojenou s objektem Brány Matky Boží v Jihlavě (Věžní 1). Přerušení programu se tedy týká pravidelných pozorování noční oblohy jihlavským 0,25m teleskopem a pravidelných astronomických seminářů konaných vždy ve čtvrtek v každém lichém týdnu.
Důvod ukončení:
Působení Jihlavské astronomické společnosti na věži brány bylo doposud možné na základě vzájemné dohody Jihlavské astronomické společnosti a sdružení Jihlavská brána, dosavadního provozovatele objektu. Sdružení Jihlavská brána na základě rozhodnutí města Jihlava objekt věže opouští, tudíž ani astronomická společnost nemá žádné prostředky, díky nímž by mohla objekt i nadále využívat.
V žádném případě se ze strany Jihlavské astronomické společnosti nejedná o projev neochoty připravovat další astronomické programy pro veřejnost.