Přednáška Ing. Martina Kotěry: Střípky z dějin astronomie: 20. století

Poslední díl přednáškového seriálu Střípky z dějin astronomie se věnoval 20. století.

Abstrakt: Pro astronomy se otevřela nová okna do vesmíru díky pokrokům v radiotechnice, výpočetní technice a kosmonautice. Pro jejich potřeby jsou konstruovány stále složitější přístroje představující vrchol techniky. Profesionální astronomové již nemusí trávit noci u dalekohledu. Některé astronomické objevy nalézají praktické využití.

Přednáška proběhla ve čtvrtek 16. listopadu 2017 v Malovaném sále Muzea Vysočiny Jihlava. Přednášku spolupořádá Jihlavská astronomická společnost, Pobočka Vysočina České astronomické společnosti a Muzeum Vysočiny Jihlava.