První Astronomický den na Vysočině

V sobotu 8. listopadu se Jihlavská astronomická společnost a Astronomický klub Pelhřimov zúčastnili Astronomického dne v Třebíči pořádaného Pobočkou Vysočina České astronomické společnosti a třebíčskou hvězdárnou. Ačkoliv počasí vůbec nepřálo, akce se nakonec vydařila.
Archiv akce (program, fotogalerie ale i záznamy přednášek atd.) naleznete na webu pobočky ČAS.