Evropskou Noc vědců v roce 2011 Jihlavská astronomická společnost pořádala ve spolupráci s Muzeem Vysočiny Jihlava.