Výroční dvacátý ročník astronomického tábora je za námi. A byl to ten nejlepší ročník, co kdy byl! A co jsme všechno zvládli?

  • Klasické hry, příběh, který nás provázel celými dvěma týdny, a výlety – to je to, co máme společného snad s každým klasickým táborem.
  • Každý den probíhaly přednášky na vybraná témata, přijeli nás navštívit i externisté – například Ing. Tomáš Přibyl z Technického muzea v Brně.
  • Za hezkého počasí jsme nezaháleli ani po večerech a nocích – kdykoli to jen bylo možné, sešli jsme na naši pozorovací louku, rozdělili se do skupinek a učili se manipulovat s dalekohledy a hledat objekty na noční obloze. Za zapůjčení velké části techniky děkujeme Muzeu Vysočiny Jihlava!
  • Kromě vizuálního pozorování se některé skupinky zaměřovaly na trošku složitější záležitosti, jako třeba focení deep-sky objektů…
  • … měření proměnných hvězd…
  • … nebo třeba chytání rádiových vln pomocí antén.

Pokud byste se rádi dozvěděli více, nebo byste chtěli přihlásit své dítě na další ročník, který už teď začínáme plánovat, veškeré informace najdete zde.

/