Doprovodný program k jihlavskému Dni Země 2022

Ve středu 20. dubna 2022 proběhla v celé Jihlavě akce ke Dni Země. V muzeu jsme s oslavou Dne Země začali již v roce 2004 a od té doby každoročně rozšiřujeme okruh jednotlivých nabízených programů.

V letošním roce bylo připraveno opět mnoho úkolů pro nejmenší, pro školáky i pro studenty. Všechny úkoly se nějakým způsobem dotýkají přírody a její ochrany. Velkou oblibu si získaly různé poznávačky, ať již rostlin, hmatové poznávačky, poznávání podle vůně či ukázka neznámých přírodnin. Pro zpestření jsou k dispozici i různé hry, křížovky, doplňovačky. Zajímavý je také koutek o třídění odpadů, kde si návštěvníci mohou sami vyzkoušet, jak správně třídit, vystřihnout vlastní malou popelnici nebo si zahrát hru o odpadech.

Každoročně chceme tuto akci zpestřit u návštěvníků velice oblíbenými pokusy. Letošní koutek byl opravdu originální, plný fyzikálních pokusů, které byly završeny před budovou muzea tzv. hořlavýma rukama. Tento pokus bylo možné vidět i v televizi v „Zázracích přírody“. Tyto zajímavé pokusy celý den prováděl Ing. Petr Dvořák, Ph.D., ze Středoevropského technologického institutu v Brně CEITEC.

V odpoledních hodinách byl Den Země zakončen zajímavou přednáškou „Zemětřesení – symbol zkázy i nástroj poznání“, kterou přednesl RNDr. Jan Zedník z Geofyzikálního ústavu AV ČR.

Eva Charvátová, Muzeum Vysočiny Jihlava