V sobotu 26. června 2021 nás ve věku nedožitých 88 let navždy opustil náš kolega a dobrý přítel doc. RNDr. Ivo Zajonc, CSc. Kdo jste pana docenta znali, věnujte mu, prosíme, alespoň krátkou vzpomínku. Třeba při pohledu na hvězdné nebe…

Nekrolog (Acta rerum naturalium, 26: 49–54, 2021):
Ve věku 88 let odešel biolog a astronom Doc. RNDr. Ivo Zajonc, CSc.