10. Valná hromada Jihlavské astronomické společnosti

24. listopadu 2017 proběhla 10. Valná hromada Jihlavské astronomické společnosti.

(Staro)novým předsedou byl zvolen Bc. Miloš Podařil.

(Staro)Novými členy Výkonného výboru byli zvoleni: Bc. Mirek Dočekal, Ing. Petr Dvořák, Bc. Petr Janovský, Ing. Jan Kalný, Ing. Petra Podařilová a Jiří Zimola.

(Staro)Nový Výkonný výbor Jihlavské astronomické společnosti má mandát do listopadu roku 2020.