Příspěvek z blogu

10. Valná hromada Jihlavské astronomické společnosti

24. listopadu 2017 proběhla 10. Valná hromada Jihlavské astronomické společnosti. (Staro)novým předsedou byl zvolen Bc. Miloš Podařil. (Staro)Novými členy Výkonného výboru byli zvoleni: Bc. Mirek Dočekal, Ing. Petr Dvořák, Bc. Petr Janovský, Ing. Jan Kalný, Ing. Petra Podařilová a Jiří Zimola. (Staro)Nový Výkonný výbor Jihlavské astronomické společnosti má mandát do[…]

Read More »