Přednáška: Ing. Tomáš Krásenský: Gravitační vlny

Na svátek sv. Martina (11. 11. 2016) jsme pořádali přednášku jihlavského fyzikáře Ing. Tomáše Krásenského (Gymnázium Jihlava), který se věnoval gravitačním vlnám.

Abstrakt: Albert Einstein v roce 1915 uveřejnil svou obecnou teorii relativity, nazývanou též teorií gravitace. V ní předpověděl existenci gravitačních vln, o jejichž zachycení se lidé snaží už desítky let. V roce 2015 se to konečně povedlo. Jak to vědci dokázali? Co to znamená? Kudy snad půjde vývoj dál a na co se můžeme dále těšit?

Přednáška proběhla v rámci jihlavského Týdne vědy a techniky.

Ing. Tomáš Krásenský je profesor fyziky na jihlavském gymnáziu a oblíbený popularizátor vědy.

Přednášku spolupořádala Jihlavská astronomická společnost, Pobočka Vysočina České astronomické společnosti a Muzeum Vysočiny Jihlava.