Přednášky pro veřejnost

Přednášky popularizující astronomii a související přírodní obory pořádá Jihlavská astronomická společnost ve spolupráci s Pobočkou Vysočina České astronomické společnosti a s Muzeem Vysočiny Jihlava. Přednášky probíhají v Malovaném sále Muzea Vysočiny Jihlava (Masarykovo náměstí 55, Jihlava; vstup přes Kavárnu Muzeum). Vstupné na přednášky je dobrovolné.

Archiv přednášek