Přednášky pro veřejnost

Přednášky popularizující astronomii a související přírodní obory pořádá Jihlavská astronomická společnost ve spolupráci s Pobočkou Vysočina České astronomické společnosti a s Muzeem Vysočiny Jihlava. Přednášky probíhají v Malovaném sále Muzea Vysočiny Jihlava (Masarykovo náměstí 55, Jihlava; vstup přes Kavárnu Muzeum). Vstupné na přednášky je dobrovolné.

Aktuální plán přednášek

 

Elektromagnetické vlny ve službách astronomie

Ing. Petr Dvořák, Ph.D., Středoevropský technologický institut CEITEC, Vysoké učení technické v Brně
čtvrtek, 20. ledna 2022, 17:00 hod., Malovaný sál, Muzeum Vysočiny Jihlava, Masarykovo nám. 55, Jihlava

Lidské oko má jeden základní nedostatek: vidí jen ve viditelné části elektromagnetického spektra. Lidstvu se však tento nedostatek podařilo odstranit a díky moderní astronomické technice dnes již můžeme „vidět“ v celém možném spektru. Od rádiových vln až po vlny gama. Podobně jako hvězdářský dalekohled umožnil lidskému oku vidět vesmír ve viditelné oblasti, pak i dnešní astronomická technika umožňuje „vidět“ detaily vesmírných objektů v celém spektru. Pojďme se společně podívat a vysvětlit si tuto fascinující cestu poznání vesmíru okolo nás v celé šíři elektromagnetického spektra.

Ing. Petr Dvořák, Ph.D. je vědecký pracovník a vysokoškolský pedagog působící ve Středoevropském technologickém institutu CEITEC a na FSI Vysokého učení technického v Brně. Vedle výzkumu v oblasti nanotechnologií se věnuje popularizaci přírodních věd, zejména pak astronomie a astrofyziky. Petr Dvořák je členem Jihlavské astronomické společnosti a České astronomické společnosti.

Při zhoršení epidemické situace bude přednáška přesunuta do online režimu.

 

Archiv přednášek