Přednášky pro veřejnost

Přednášky popularizující astronomii a související přírodní obory pořádá Jihlavská astronomická společnost ve spolupráci s Pobočkou Vysočina České astronomické společnosti a s Muzeem Vysočiny Jihlava.

Přednášky probíhají v Malovaném sále Muzea Vysočiny Jihlava (Masarykovo náměstí 55, Jihlava; vstup přes Kavárnu Muzeum).

Vstupné na přednášky je dobrovolné.