Happeningy

Jihlavská astronomická společnost se za dobu své existence účastnila poměrně velkého množství aktivit více či méně obvyklých pro popularizaci astronomie. S našimi dalekohledy se můžete setkávat na náměstích či návsích měst i vesnic v Kraji Vysočina, můžete nás potkat při akcích typu Noci vědců, Muzejní noci, dny dětí nebo třeba v rámci doprovodného programu tradičního Podzimního knižní veletrhu v Havlíčkově Brodě. Účastníme se však i mnoha dalších méně obvyklých akcí. V minulosti jsme také realizovali tříhodinovou fyzikálně-astronomicko-kosmonautickou show v jihlavském zábavním a nákupním City Parku.

Se členy Jihlavské astronomické společnosti se však můžete setkat i na mnoha méně obvyklých místech. Se svými dalekohledy například jezdíme na motorkářská setkání, účastníme se kulturních akcí pořádaných dobrovolnými hasiči nebo nejrůznějšími místními spolky a sdruženími.

Pokud jste pořadatelem akce, ke které byste nás chtěli přizvat, neváhejte se na nás obrátit. Pokud to bude jen trochu možné, rádi využijeme každé příležitosti.