Historie Výkonných výborů JAS

Výkonný výbor 2017 – 2020

Výkonný výbor byl zvolen 10. Valnou hromadou dne 24. listopadu 2017. Mandát vypršel v listopadu 2020.

předseda: Ing. Miloš Podařil
místopředseda: Ing. Petr Janovský
hospodář: Ing. Petra Podařilová
členové: Bc. Mirek Dočekal, Ing. Petr Dvořák, Ph.D. Ing. Jan Kalný, Jiří Zimola (st.)

Výkonný výbor 2014 – 2017

Výkonný výbor byl zvolen 8. Valnou hromadou dne 29. listopadu 2014. Mandát vyprší 24. listopadu 2017.

předseda: Bc. Miloš Podařil
místopředseda: Bc. Mirek Dočekal
hospodář: Bc. Petra Váňová
členové: Ing. Petr Dvořák, Petr Janovský, Jiří Zimola (st.) a Jiří Zimola (ml.)

Výkonný výbor 2011 – 2014

Výkonný výbor byl zvolen na 7. Valné hromadě dne 25. listopadu 2011. Mandát vypršel dne 29. listopadu 2014.

předseda: Miloš Podařil
místopředseda: Jiří Zimola (st.)
hospodář: Jiří Zimola (ml.)
členové: Bc. Mirek Dočekal, doc. RNDr. Ivo Zajonc, CSc.

Výkonný výbor 2008 – 2011

Výkonný výbor byl zvolen na 6. Valné hromadě dne 28. listopadu 2008. Mandát vypršel 25. listopadu 2011.

předseda: Miloš Podařil
hospodář: Jiří Zimola (ml.)
členové: doc. RNDr. Ivo Zajonc, CSc. Jiří Zimola (st.), Václav Šindelka

Výkonný výbor 2005 – 2008

Výkonný výbor byl zvolen na 2. Valné hromadě dne 15. září 2005. Mandát vypršel 28. listopadu 2007.

předseda: Miloš Podařil
hospodář: Jiří Zimola (ml.)
členové: doc. RNDr. Ivo Zajonc, CSc. Jiří Zimola (st.), Václav Šindelka

Výkonný výbor 2004

Výkonný výbor byl zvolen na 1. Valné hromadě dne 11. března 2004. Mandát vypršel 15. září 2005.

předseda: Miloš Podařil
hospodář: Jiří Zimola (ml.)
členové: Petr Doležal, Stanislava Hejsková, Jiří Zimola (st.)