V posledních dnech, resp. večerech bylo možné na obloze pozorovat zvláštní úkaz, při kterém se mezi hvězdami objevovaly okem snadno viditelné dlouhé řady pohybujících se světelných bodů. Mezi astronomy tento úkaz vešel ve známost pod názvem vláčky. Nejde přitom o nálet bombardérů některé ze světových mocností a ani o mimozemskou invazi, ale o čerstvě vypuštěné družice systému Starlink provozovaného americkou soukromou společností SpaceX. Tento systém určený k poskytování vysokorychlostního satelitního internetu s celoplanetárním pokrytím předpokládá vypuštění téměř 12 tisíc družic do roku 2027. Aktuálně jich je na oběžné dráze již více než 1 600.

Jakkoliv je tento projekt ambiciózní a bezesporu představuje významnou součást technologického pokroku lidstva, otevírá i prostor pro relativně novou dimenzi diskuse o vztahu člověka k jeho přirozenému životnímu prostředí. Technologicky nesmírně pokročilá sít družic sice na jedné straně významně posouvá dosavadní technologické limity šíření internetu, na straně druhé však fyzická přítomnost tisíců nových družic na oběžné dráze začíná prakticky znemožňovat nerušený pohled na hvězdné nebe. Vláčky jasných družic jsou viditelné pouze relativně krátce po startu. Postupem času se družice vzdalují a jsou umisťovány na předem přesně vypočítané pozice na oběžné dráze. Ačkoliv jasnost družic po rozpadu postartovních vláčků významně klesá, při fotografování oblohy a provádění astronomických měření představují významný problém. Astronomické snímky charakteristické delšími expozicemi, resp. skládání mnoha snímků jsou znehodnoceny světelnými stopami družic. Z hlediska objektivity je třeba doplnit, že společnost SpaceX po prvních kontroverzních startech zahájila zavádění technických opatření, díky kterým družice na oběžné dráze z hlediska jasnosti významně zeslábly.

Hvězdné nebe, které z hlediska vývoje lidského společenství vždy hrálo zcela mimořádnou roli tak v důsledku technologického pokroku už nikdy nebude takové, jaké jej znali naši předci. Vedle stále rostoucího množství světelného znečištění jej svým způsobem nově ztrácíme i díky komerčním aktivitám na oběžné dráze. Hvězdné nebe nám tak pomalu, zato jistě mizí nad hlavami. Posouzení správnosti či nesprávnosti tohoto celosvětového trendu do značné míry odráží vývoj vztahu člověka k přírodě.

video credit: JAS/P. Janovský, 2020

Text vznikl jako komentář k dotazu Jihlavských listů.