Přednáška Dr. Jiřího Grygara (Science Café): Záludné výběrové efekty a zářivé vyhlídky astronomie

Videozáznam přednášky astrofyzika Jiřího Grygara, která proběhla v rámci jihlavského Science Café v posluchárně Vysoké školy polytechnické v Jihlavě.

Historie rozvoje astronomie je od starověku až doposud silně ovlivňována záludnými výběrovými efekty, které často preferují nevýznamné jevy před těmi významnějšími. Hlavním problémem je obtížné určování vzdáleností jevů od nás, což vedlo, a patrně stále vede, k různým chybným závěrům.

RNDr. Jiří Grygar, CSc. působí na Fyzikálním ústavu Akademie věd ČR, kde se zabývá fyzikou kosmických části vysokých energií. Dr. Grygar je také čestným předsedou České astronomické společnosti a patří mezi vůbec neznámější české popularizátory vědy.

Přednáška proběhla v prostorách Vysoké školy polytechnické Jihlava 12. dubna 2019 od 17:00 hod. v rámci projektu Science Café. Přednášku spolupořádala Jihlavská astronomická společnost, Pobočka Vysočina České astronomické společnosti, Muzeum Vysočiny Jihlava a Vysoká škola polytechnická Jihlava.