Tisková zpráva: Jihlavské astronomické společnosti je 15 let

20. února 2019 oslaví Jihlavská astronomická společnost 15. výročí svého oficiálního vzniku. U této příležitosti představujeme program prvního pololetí roku 2019, ve kterém se v Jihlavě mimo jiné představí i některé velice významné osobnosti astronomie.

Oficiálnímu vzniku Jihlavské astronomické společnosti (resp. registraci občanského sdružení v únoru roku 2004) předcházela více než dvouletá aktivita neformálního klubu Jihlavská astronomie, který působil v rámci občanského sdružení Jihlavská brána, díky kterému se jihlavští amatérští astronomové začali působit na historické věži brány Matky Boží v Jihlavě. Od samého počátku klub vyvíjel zejména vnější činnost, tedy snažil se připravovat aktivity pro nejširší veřejnost.

Na přelomu jara a léta roku 2003 se povedlo do Jihlavy pořídit 0,25m zrcadlový dalekohled na jednoduché azimutální montáži, který ihned začal být využíván především pro veřejná pozorování prováděná na vyhlídkové terase brány Matky Boží.
Hlavními impulzy pro transformaci neformálního klubu na oficiální občanské sdružení s vlastní právní subjektivitou byla touha po pořádní vlastního letního dětského tábora s astronomickým zaměřením a také potřeba formálního východiska pro zahájení diskuse o vzniku hvězdárny v Jihlavě.

V případě pořádání astronomického tábora Jihlavská astronomická společnost slaví úspěchy dodnes. Tábor již tradičně probíhá na táborové základně DDM Jihlava na Hájence v Černých lesích u Brtnice a těší se opravdu vysokému zájmu. V průběhu let se Astronomický tábor stal skutečnou špičkou ve své kategorii.

V případě projektu vybudování jihlavské hvězdárny Jihlavské astronomická společnost úspěšná nebyla. V letech 2006 až 2008 sice pod záštitou Kraje Vysočina vznikal záměr velice ambiciózního projektu na vybudování vědecko-popularizačního centra s názvem Vesmír Vysočiny (který mimo jiné obsahoval i skvěle vybavenou hvězdárnu a digitální planetárium), avšak i přesto, že projekt měl status jednoho ze tří tehdy strategických projektů kraje, změna politické reprezentace na Kraji Vysočina velice rychle vedla k ukončení tohoto záměru. Veškeré následné snahy o hledání jiného řešení bohužel zkrachovaly také.

V současnosti se Jihlavská astronomická společnost snaží znovuiniciovat otevření veřejné diskuse o vzniku alespoň malé veřejné hvězdárny v Jihlavě. Aktuálně jsme zahájili jednání s nově zvoleným vedením Statutárního města Jihlavy.

Jihlavská astronomický společnost v současností disponuje velice výkonným vybavením pro astronomická pozorování. Mezi našimi dalekohledy je například velký 0,3m zrcadlový dalekohled na digitální montáži, speciální dalekohledy pro pozorování Slunce, nebo celá řada menších mobilních dalekohledů, které využíváme pro veřejná pozorování a také pro astronomické výjezdy na nejrůznější akce.

V současnosti členové Jihlavské astronomické společnosti vedle astronomického tábora připravují pravidelná také pozorování pro nejširší veřejnost, výjezdy na nejrůznější kulturní či vzdělávací akce v regionu, doprovodné aktivity (např. doprovodný astronomický program při Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě, Muzejní a galerijní noci, apod.), happeningy či workshopy (Noci vědců, Týdne vědy a techniky, pozorování Slunce ze zoo, apod.). Mezi v současnosti velice vyhledávané aktivity patří zejména měsíční cyklus pravidelných astronomických přednášek pořádaných, které pořádáme ve spolupráci s Muzeem Vysočiny Jihlava a také s Pobočkou Vysočina České astronomické společnosti.

Veškeré investice a provoz Jihlavské astronomické společnosti jsou vynakládány výhradně s vlastních zdrojů. Jihlavská astronomická společnost dosud nikdy nečerpala žádnou veřejnou dotaci. Členskou základnu Jihlavské astronomické společnosti tvoří přibližně třicítka dobrovolníků, kteří za svou práci pro společnost neberou žádný plat ani honorář.

V minulém roce Jihlavská astronomická společnost uspořádala 51 akcí pro veřejnost, které navštívilo víc než 2,5 tisíce lidí. Ačkoliv smyslem existence Jihlavské astronomické společnosti je zejména popularizace astronomie a příbuzných vědních oblastí, můžeme se pyšnit i několika členy, kteří svou odbornou prací vynikají rámci České republiky, ale i v mezinárodním měřítku. Mezi našimi členy jsou například skvělí astrofotografové, kteří své dovednosti aktivně předávají příští generaci v rámci speciálních workshopů při Astronomickém táboře. Z dalších odborných úspěchů členů Jihlavské astronomické společnosti je třeba uvést práci Jana Schilhaba, který má na svém kontě objev tří dosud neznámých proměnných hvězd. Jihlavská astronomická společnost je také kolektivním členem České astronomické společnosti.

Při ohlédnutí zpět lze v patnáctileté historii Jihlavské astronomické společnosti celou řadu úspěchů a velice vydařených akcí. Ze všeho nejvíc nás však těší, že v astronomické společnosti vznikl funkční tým velice rozmanitých osobností, které svým srdcařským přístupem dostávají témata astronomie i do jihlavského povědomí. Těší nás, že o naše aktivity stále roste zájem. Jihlavská astronomická společnost podle našeho názoru tvoří jeden ze střípků jihlavského vzdělávacího a kulturního života.

Výběr z připravovaných aktivit pro veřejnost

  1. února 2019, přednáška: Pavel Suchan (Astronomický ústav AV ČR): Tma jako ohrožený druh aneb O světelném znečištění (Malovaný sál, Muzeum Vysočiny Jihlava, Masarykovo nám. 55, Jihlava; začátek v 17:00 hod).
  2. března 2019, přednáška: Mgr. Petr Scheirich, Ph.D.(Astronomický ústav AV ČR): Historie navigace (Malovaný sál, Muzeum Vysočiny Jihlava, Masarykovo nám. 55, Jihlava; začátek v 17:00 hod).
  3. dubna 2019, přednáška: RNDr. Jiří Grygar, CSc. (Fyzikální ústav AV ČR): Záludné výběrové efekty v historii astronomie (Vysoká škola polytechnická Jihlava, Tolstého 16, Jihlava; posluchárna P3; začátek v 17:00 hod; přednáška proběhne v rámci cyklu Science Café).
  4. května 2019, přednáška: Mgr. Lenka Zychová, Ph.D. (Royal Belgian Institute for Space Aeronomy): Kosmické počasí – Jak ovlivňuje život na Zemi (Malovaný sál, Muzeum Vysočiny Jihlava, Masarykovo nám. 55, Jihlava; začátek v 17:00 hod).
  5. června 2019, přednáška: Ing. Tomáš Přibyl (nezávislý publicista, odborník na kosmonautiku): Příběh lunárního modulu (Malovaný sál, Muzeum Vysočiny Jihlava, Masarykovo nám. 55, Jihlava; začátek v 17:00 hod).
  6. července – 1. srpna 2019: Astronomický tábor 2019