Přednáška Petra Scheiricha (Science Café): Pozor, padající kamení!

Astronom Petr Scheirich v rámci jihlavského Science Café přiblížil nebezpečí, které může přijít z oblasti meziplanetárního prostoru.

Kde se berou blízkozemní planetky a jaké nebezpečí nám od nich hrozí? Jak se objevují a jak se počítají jejich dráhy? Jaká je pravděpodobnost srážky Země s takovým nebezpečným tělesem a co by to pro život na Zemi i Zemi samotnou znamenalo? Jak se jim můžeme bránit?

Mrg. Petr Scheirich, Ph.D., astrofyzik, Astronomický ústav Akademie věd ČR

Přednáška proběhla v Malovaném sále Muzea Vysočiny Jihlava 22. května 2018 od 17:00 hod. v rámci projektu Science Café. Přednášku spolupořádala Jihlavská astronomická společnost, Pobočka Vysočina České astronomické společnosti a Muzeum Vysočiny Jihlava.