Přednáška prof. Petra Kulhánka: Byl velký třesk?

Přední český teoretický fyzik a popularizátor astrofyziky prof. Petr Kulhánek z Vysokého učení technického v Praze přednášel v Jihlavě o počátku vesmíru.

Abstrakt: Na počátku byl vesmír nepochybně hustý a velmi horký. Mnozí žijí v představě, že vesmír vznikl obří explozí z nekonečně malého bodu s nekonečnou teplotou a hustotou. Taková představa ale nesouhlasí s našimi základními fyzikálními znalostmi. Co tedy bylo na počátku? A můžeme naše představy vůbec ověřovat?

Přednáška proběhla v pátek 6. října 2017 v Muzeu Vysočiny Jihlava.

Přednášku pořádala Pobočka Vysočina České astronomické společnosti, Jihlavská astronomická společnost a Muzeum Vysočiny Jihlava.

Přednáška proběhla v rámci Noci vědců 2017.