20. Sjezd České astronomické společnosti v Brně

Delegát Jihlavské astronomické společnosti se zúčastnil 20. Sjezdu České astronomické společnosti, který se konal 1. a 2. dubna 2017 na Hvězdárně a planetáriu v Brně.

Jihlavskou astronomickou společnost na 20. sjezdu České astronomické společnosti v roli delegáta zastoupil náš místopředseda Petr Janovský.

Sjezd konaný ve 100. roce existence České astronomické společnosti krom jiného mezi čestné členy Společnosti zvolil i Járu Cimrmana (na místě čestné členství podpořili herci Žižkovského divadla Járy Cimrmana Zdeněk Svěrák a Miloň Čepelka).

Do (staro)nového Výkonného výboru České astronomické společnosti byl na další čtyři roky (do třetího funkčního období) zvolen i předseda Jihlavské astronomické společnosti Miloš Podařil. Předsedou České astronomické společnosti byl nově zvolen prof. Petr Heinzel.

Více o sjezdu na webu České astronomické společnosti: V Brně skončil sjezd České astronomické společnosti, Jára Cimrman byl zvolen čestným členem a není to apríl.