Přednáška Ing. Martina Kotěry: Střípky z dějin astronomie 3

9. března v jihlavském muzeu kolega Martin Kotěra pronesl třetí a závěrečný díl přednáškového seriálu „Střípky z dějin astronomie“.

Poslední díl seriálu Střípky z dějin astronomie se věnoval období od vynálezu dalekohledu až do konce 19. století. Krom toho se přednáška zaměřila i na významné ženy v astronomii. 

Přednášku pořádala Pobočka Vysočina České astronomické společnosti, Jihlavská astronomická společnost a Muzeum Vysočiny Jihlava.