Přednáška Ing. Petra Dvořáka: Černé díry: Brány k poznání našeho vesmíru

Fyzik Petr Dvořák z brněnského Vysokého učení technického a také náš kolega z Jihlavské astronomické společnosti v další astronomické přednášce představil svět černých děr.

Abstrakt: Objev a studium černých děr znamenal revoluci v teoretické astrofyzice minulého století, avšak pro laickou veřejnost jsou černé díry stále zahaleny rouškou tajemství. Černé díry se mimo to staly i významným nástrojem pro experimentální pozorování dalekého vesmíru, tzv. gravitační čočky. Pojďme se společně vydat na fascinující cestu poznání o těchto tajuplných objektech vesmíru: od jejich samotné teoretické předpovědi až po dnešní poznatky například z detekce gravitačních vln objevených teprve v minulém roce.

Ing. Petr Dvořák dlouhodobě působí v Jihlavské astronomické společnosti. Pracuje jako vědecký pracovník na Fakultě strojního inženýrství Vysokého učení technického ve středoevropském technologickém institutu CEITEC v Brně.

Přednášku spolupořádala Jihlavská astronomická společnost, Pobočka Vysočina České astronomické společnosti a Muzeum Vysočiny Jihlava.