Přednáška Dr. Jakuba Hraníčka: Astronomické úkazy v roce 2017

20. ledna 2017 předseda naší pobočky a zároveň i předseda Astronomického klubu v Pelhřimově Dr. Jakub Hraníček pronesl tradiční lednovou přednášku věnující se astronomickým úkazům v nadcházejícím roce.

Přednáška Astronomické úkazy v roce 2017 proběhla v rámci plenární schůze Pobočky Vysočina České astronomické společnosti.

Abstrakt: Tradiční lednová přednáška bude věnována zajímavým astronomickým úkazům v roce 2017, letos zejména trojici planet Merkur, Venuše a Jupiter. Podobně jako v minulém roce i letos bude pro obyvatele ČR tento rok chudý na sluneční i měsíční zatmění. Proto se během přednášky zaměříme právě na viditelnost a pozorování uvedených planet, povíme si něco o vzájemných setkáních planet (konjunkcích) a nastíníme další astronomické zajímavosti roku 2017. Součástí přednášky bude taktéž přehled nejznámějších souhvězdí jednotlivých ročních období včetně zajímavých objektů k pozorování malým dalekohledem.

RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D. je předseda Pobočky Vysočina České astronomické společnosti a také předseda Astronomického klubu Pelhřimov, z. s. Působí jako odborný asistent na Přírodovědecké fakultě Karlovy univerzity v Praze.

Přednášku spolupořádala Jihlavská astronomická společnost, Pobočka vysočina České astronomické společnosti a také Muzeum vysočiny Jihlava.