Dr. Pavel Spurný přednášel v Jihlavě

Díky úspěšné spolupráci Jihlavské astronomické společnosti s Astronomickým ústavem AV ČR na hledání meteoritu jsme mohli uspořádat unikátní přednášku Dr. Pavla Spurného.

Jihlavská astronomická společnost, Pobočka Vysočina České astronomické společnosti ve spolupráci s Muzeem Vysočiny Jihlava dne 26. března 2015 uspořádala unikátní přednášku Dr. Pavla Spurného z Astronomického ústavu AV ČR nazvanou Bolidy a pády meteoritů aneb Meteority s rodokmenem. Přednáška proběhla v Malovaném sále Muzea Vysočiny Jihlava.

RNDr. Pavel Spurný, CSc. jeden z celosvětově vůbec nejuznávanějších expertů v oblasti meziplanetární hmoty.
V rámci přednášky nejprve obecně představí co to bolidy jsou, jaké jsou možnosti jejich pozorování, co to jsou meteoroidy a jaký je jejich vztah k mateřským tělesům (tedy ke kometám a k asteroidům).

Přednáška posluchače všeobecně seznámí se vším, co se dá zjistit z instrumentálního pozorování krátkého světelného jevu bolidu. Bude informovat o tomto jevu, o původním tělese a jakými přístroji a způsoby se bolidy pozorují. V rámci první části přednášky se bude Dr. Spurný věnovat také konkrétním příkladům pozorování bolidů na území České republiky a blízkém okolí; popíše, co vše jsou čeští vědci z vlastních záznamů schopní určit a jak, jaké jsou nejmodernější trendy v oblasti meteorické astronomie.

Ve druhé části přednášky bude věnován prostor konkrétním nejvýznamnějším případům jasných bolidů a pádů meteoritů, které byly českými astronomy zaznamenány a analyzovány v posledních několika letech.

Na příkladu pádu meteoritů Bunburra Rockhole bude představena činnost a výsledky z bolidové sítě v jihozápadní Austrálii, na jejímž provozu se čeští astronomové významně podílejí, a také z bolidů ve střední Evropě se zaměřím především na novou analýzu bolidu a následný nález meteoritů Benešov po dvaceti letech po pádu.

Zvláštní pozornost bude věnovat představení čerstvě instrumentálně pozorovaného pádu meteoritů u Žďáru nad Sázavou. Bude ukázáno proč je tento případ bezesporu jedním z nejpřesnějších a nejlépe popsaných meteoritů s rodokmenem a čím je významný.

Nesmírně poutavé až napínavé vyprávění Dr. Spurný zakončil ukázkou i několika vzácných meteoritů.