Výkonný výbor JAS pro období 2014 – 2017

V rámci 8. Valné hromady členové Jihlavské astronomické společnosti (konala se 29. listopadu 2014) zvolili předsedu a členy Výkonného výboru pro období od 30. listopadu 2014 do listopadu 2017.

  • předseda: Miloš Podařil
  • členové Výkonného výboru: Mirek Dočekal, Petr Dvořák, Petr Janovský, Jan Kalný, Petra Váňová a Jiří Zimola (st.)

Volba místopředsedy a hospodáře Jihlavské astronomické společnosti proběhne při prvním zasedání Výkonného výboru.
Valná hromada dále změnila Stanovy Jihlavské astronomické společnosti (úplné znění nových Stanov).