V září 2014 Jihlavská astronomická společnost pořídila vlastní chromosférický dalekohled LS60Hα LUNT.