Nový chromosférický dalekohled Jihlavské astronomické společnosti

Jihlavští astronomové rozšířili své technické vybavení o nový přístroj určený k pozorování Slunce. Jde o chromosférický dalekohled LS60Hα LUNT. Doposud členové Jihlavské astronomické společnosti mohli veřejnosti ukazovat Slunce pouze pomocí běžných dalekohledů vybavených slunečními filtry. Při takovém pozorování bylo možné sledovat pouze tzv. fotosféru (zejména sluneční skvrny).

Pomocí nového dalekohledu je na Slunci možné pozorovat obrovské množství detailů sluneční chromosféry , které patří zejména sluneční protuberance, erupce, spikule, filamenty nebo tzv. plage .

Snímek Slunce pořízený přes nový jihlavský dalekohled (foto: Mirek Dočekal, JAS)
Snímek Slunce pořízený přes nový jihlavský dalekohled (foto: Mirek Dočekal, JAS)

Velké množství detailů je jinak nenápadný dalekohled schopen pozorovat díky speciálnímu tlakovému filtru, který propouští elektromagnetické záření pouze na vlnové délce 656,28nm (vlnová délka odpovídající spektrální čáře vodíku v oblasti viditelného světla označovaná jako H – alfa). Průměr dalekohledu je 60mm a ohnisková vzdálenost je 0,5m.
Dalekohled byl pořízen výhradně z vlastních zdrojů Jihlavské astronomické společnosti.sluneční dalekohled LS60Hα LUNT
Poprvé bude přístroj veřejnosti představen v rámci jihlavské Noci vědců 2014 (26. září 2014), které se Jihlavská astronomická společnost účastní společně s Muzeem Vysočiny Jihlava. Nový dalekohled bude v případě jasného počasí k dispozici na Masarykově náměstí v Jihlavě (před budovou Muzea Vysočiny Jihlava) od 14:00 do 17:00 hod. Další příležitost pozorování sluneční chromosféry jihlavští astronomové nabídnou v rámci doprovodného programu 24. Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě (17. a 18. října 2014). Dalekohled bude k dispozici po celou dobu konání knižního veletrhu před budovou Kulturního domu Ostrov v Havlíčkově Brodě.

Do budoucna bude přístroj sloužit především pro astronomická pozorování pro školy či veřejnost pořádané Jihlavskou astronomickou společností nebo Pobočkou Vysočina České astronomické společnosti. Termíny konkrétních pozorování budou zveřejňovány na webu Jihlavské astronomické společnosti.

Pozn.: chromosféra = vrstva sluneční „atmosféry“ cca 10 000 km  nad fotosférou; protuberance = výtrysky sluneční hmoto přes okraj Slunce, kdy hmota padá zpět na Slunce; erupce = masivní výbuchy na slunečním povrchu při nichž dochází k uvolnění obrovského množství vysokoenergetických slunečních částic; filamenty = vláknité struktury na slunečním povrchu (sluneční protuberance promítající se před sluneční disk); spikule = výtrysky (sršení) hmoty z chromosféry do sluneční koróny; plage = jasné oblastí chromosféry většinou spojené se slunečními skvrnami.