Slunce, foto: Mirek Dočekal
Slunce, foto: Mirek Dočekal

Chromosférický dalekohled LS60Hα LUNT; vlnová délka: 656,28nm (H – alfa); 16. 9. 2014, brána Matky Boží, Jihlava
Foto: Mirek Dočekal