23. Podzimní knižní veletrh v Havlíčkově Brodě

V pátek 18. a v sobotu 19. října 2013 se v Havlíčkově Brodě konal tradiční Podzimní knižní veletrh, kterého se opět účastnilo Nakladatelství a vydavatelství Aldebaran ve spolupráci s Českou astronomickou společností. Jihlavská astronomická společnost připravila doprovodný program v podobě astronomického pozorování po celou dobu konání veletrhu.

Poděkování
Při pátečním stavění našeho astronomického stanu jsme narazili na zásadní technickou závadu, která použití stanu znemožnila. Podmračené nebe, ze kterého chvíli co chvíli padaly dešťové kapky, představovalo pro astronomické dalekohledy značné riziko. Situaci se však povedlo díky paní Janě Fischerové a vstřícnosti Měšťanského pivovaru Havlíčkův Brod operativně vyřešit zápůjčkou pivovarského stanu.

Jihlavská astronomická společnost touto cestou děkuje Měšťanskému pivovaru Havlíčkův Brod a.s. za vstřícnost a propůjčení stanu.