Příspěvek z blogu

Teleskopie XXIII: Měříme sluneční konstantu

Sluneční (solární) konstanta je celkové množství sluneční energie, které dopadne za sekundu na plochu 1 m2 kolmou na směr slunečních paprsku nacházející se nad zemskou atmosférou ve střední vzdálenosti Země od Slunce. Její hodnota se obvykle vyjadřuje v joulech na metr čtvereční za sekundu Můžeme se však setkat i s[…]

Read More »