Příspěvek z blogu

Teleskopie XVIII: Optické filtry při amatérských astronomických pozorováních

Optickým filtrem nazýváme optické prostředí, které propouští určitou oblast spektra světelných vln a zadržuje jiné spektrální oblasti. Kromě tohoto typu optických filtrů poznáme ještě tzv. neutrální filtry, které zeslabují intenzitu propouštěného světla víceméně rovnoměrně ve všech spektrálních oblastech. Sítnice normálního oka reaguje na světelné paprsky různé vlnové délky, mezi 400[…]

Read More »