Setkání České astronomické společnosti letos proběhne v Jihlavě

Letošní setkání všech složek a kolektivních členů České astronomické společnosti (http://www.astro.cz) proběhne v Jihlavě. Do krajského města Vysočiny se tak sjedou astronomové z celé České republiky. Toto tradiční setkávání v minulosti vždy probíhalo v hl. m. Praze, Jihlava se tak po Praze stane teprve druhým hostitelským městem. Samotné jednání složek České astronomické společnosti (http://www.astro.cz/cas) bude probíhat v sobotu 18. dubna 2009 v kongresovém sále Krajského úřadu kraje Vysočina (Žižkova 57, Jihlava). Začátek akce je naplánovaný na 9:30 hod, přičemž registrace a prezence účastníků bude probíhat již o 8:30 hod. Oficiální část akce pak bude ukončena mezi 17:30 a 18:00 hod.

Vzhledem k tomu, že setkání bude probíhat v sobotu, bude hlavní vchod do budov Krajského úřadu kraje Vysočina uzamčený, přístup bude zajištěný pouze z bočního vchodu v ulici Na Skalce.

Setkání České astronomické společnosti zahájí předsedkyně společnosti (a ředitelka Hvězdárny v Úpici) RNDr. Eva Marková, CSc. V úvodní části dále vystoupí RNDr. Marie Kružíková, radní kraje Vysočina, pod jejíž záštitou celá akce proběhne. Účastnit se bude i RNDr. Miloš Vystrčil, hejtman kraje Vysočina v letech 2004 až 2008.

Během dne by mělo na řadu přijít jednání o možnostech získávání grantů EU pro českou astronomii, informace o průběhu organizace Mezinárodního roku astronomie, ale i diskuse o interních záležitostech České astronomické společnosti, jako např. změna loga, apod. V odpoledních hodinách (od 13:30 hod.) bude pro účastníky připravena přednáška Pavla Suchana (tajemníka Astronomického ústavu Akademie věd ČR) s názvem „Světelné znečištění opět hlavním tématem“. Hlavním bodem však bude prezentace činnosti jednotlivých složek a kolektivních členů.

Sobotnímu setkání České astronomické společnosti bude předcházet páteční (17. dubna 2009) jednání Výkonného výboru České astronomické společnosti, které proběhne v kanceláři Jihlavské astronomické společnosti.
Akci kompletně zajišťuje Jihlavská astronomická společnost a proběhne pod záštitou RNDr. Marie Kružíkové, radní kraje Vysočina.
Jihlavská astronomická společnost je kolektivním členem České astronomické společnosti.

Podrobné informace o setkání jsou k dispozici na webu: