Jaké bylo první světlo nového dalekohledu

První světlo nového dalekohledu bylo dle Cimramnových pravidel naplánováno na snadno zapamatovatelné datum 22. 2. 2007. Rok 2007 sice trochu kazí řadu dvojek v datumu, ale čekat dalších 215 let na rok 2222 se nám zdálo příliš. Nakonec vše proběhlo dle plánu a datum 22. února 2007 bylo pro astronomii v Jihlavě zcela zásadní, snad i zlomové.
Ceremoniál “prvního světla” začal v 18:00 v sále improvizované pozorovatelny Jihlavské astronomické společnosti na tzv. bráně Matky Boží, což je goticko-renesanční hradební věž. Právě zde jihlavští astronomové už od konce roku 2002 připravují veřejná pozorování oblohy.
Velmi milým překvapením pro pořadatele byl velký zájem veřejnosti. Návštěvnost rychle prolomila hranici přibližně sta posluchačů, kteří po programu odcházeli s dobrým pocitem příjemně stráveného večera.

primátor Jihlavy Ing. Jaroslav Vymazal při prvním světle nového dalekohledu
primátor Jihlavy Ing. Jaroslav Vymazal při prvním světle nového dalekohledu

Program byl uveden krátkým projevem primátora Statutárního města Jihlavy Ing. Jaroslava Vymazala. Pan primátor svou řeč začal informací o průběhu jednání Rady města, která shodou okolností zasedala taktéž 22. února dopoledne. Na část jednání rady totiž byli přizvání i zástupci Jihlavské astronomické společnosti a České astronomické společnosti, kteří radním objasňovali otázky spojené s případným vznikem nové jihlavské hvězdárny. Pan primátor tedy informoval i předběžné (a prozatím ještě nezávazné) jednohlasné podpoře a náklonnosti městských radních. Večer tedy nemohl začít lépe.

Petr Hladík, šéfredaktor Českého rozhlasu Region
Petr Hladík, šéfredaktor Českého rozhlasu Region
RNDr. Karel Malý, Ph.D., ředitel Muzea Vysočiny Jihlava
RNDr. Karel Malý, Ph.D., ředitel Muzea Vysočiny Jihlava
Vladimír Libý, odbroný pracovnák Astronomického ústavu AV ČR
Vladimír Libý, odbroný pracovnák Astronomického ústavu AV ČR
doc. RNDr. Ivo Zajonc, CSc., Jihlavská astronomická společnost
doc. RNDr. Ivo Zajonc, CSc., Jihlavská astronomická společnost
Pavel Suchan, místopředseda České astronomické společnosti
Pavel Suchan, místopředseda České astronomické společnosti

Za řečnickým mikrofonem se dále vystřídali i zástupci dalších spřátelených organizací Jihlavské astronomické společnosti. Nejprve vystoupil Petr Hladík, šéfredaktor Českého rozhlasu Region na Vysočině, dále pak Dr. Karel Malý, ředitel krajského Muzea Vysočiny v Jihlavě a Pavel Suchan z České astronomické společnosti, který mimo projevu přispěl i několika milými dárky. Doc. Ivo Zajonc z Jihlavské astronomické společnosti pak představil technické parametry přístroje a úvod večera zakončil Vladimír Libý z Astronomického ústavu AV ČR, který osvětlil zásadní události předcházející otevření jihlavského dalekohledu.

primátor Jihlavy Ing. Vymazal stříhá pásku dalekohledu
primátor Jihlavy Ing. Vymazal stříhá pásku dalekohledu
odhalování dalekohledu; na snímku zleva: Pavel Suchan (místopředseda České astronomické společnosti), Ing. Martin Hyský (náměstek primátora Jihlavy), Ing. Jaroslav Vymazal (primátor Jihlavy) a Petr Hladík (šéfredaktor Českého rozhlasu Region)
odhalování dalekohledu; na snímku zleva: Pavel Suchan (místopředseda České astronomické společnosti), Ing. Martin Hyský (náměstek primátora Jihlavy), Ing. Jaroslav Vymazal (primátor Jihlavy) a Petr Hladík (šéfredaktor Českého rozhlasu Region)

Když se na pódiu již prostřídali všichni hosté, návštěvníci se vypravili na vyhlídkovou terasu brány Matky Boží, do výšky 24 metrů nad ulice Jihlavy. Zde byl již připraven dvanácti palcový dalekohled Schmidt-Cassegrain. Pan primátor Vymazal symbolicky přestřihnul pásku a poté se všemi hosty odhalil nový dalekohled. Na odhalení dorazil i Ing. Martin Hyský, náměstek primátora.
Po slavnostním odhalení následovalo již první světlo, které přilétlo z Měsíce. Další pozorování planet, mlhovin, dvojhvězd,… všem návštěvníkům zpříjemňovalo připravené občerstvení. Vše se vydařilo skvěle. Poslední návštěvníci z pozorování odcházeli v pozdních nočních hodinách.
Na samý závěr bychom chtěli za Jihlavskou astronomickou společnost poděkovat především sponzorovi přístroje, tedy společnosti Moravia Steel, a.s. Dále pak všem hostům a všem členům a přátelům Jihlavské astronomické společnosti, kteří se podíleli na přípravě večera. Zcela mimořádný dík pak patří Pavlu Suchanovi z České astronomické společnosti, který byl (mimo jiné) velmi nápomocen při předešlých jednáních o vzniku jihlavské hvězdárny. Všem tedy ještě jednou DÍKY MOC!