Tisková zpráva: První světlo nového dalekohledu

Jihlavská astronomická společnost na konci roku 2006 získala mimořádný sponzorský dar, díky němuž mohla nejen pro Jihlavu pořídit nový a velmi výkonný astronomický dalekohled.
Doposud jihlavští astronomové pracovali se zrcadlovým dalekohledem o průměru 0,25m a ohniskové vzdálenosti 1,5m, který v roce 2003 financovalo město Jihlava (dalekohled byl pro veřejnost otevřen 7. 7. 2003). Tento přístroj byl však velmi jednoduchý a pro mnohá veřejná pozorování již téměř nedostatečný.
Nový dalekohled je již jeden z nejmodernějších amatérských astronomických přístrojů vůbec. Jde o produkt americké firmy Meade. Samotný optický systém je tzv. Schmidt-Cassegrain, jde tedy o kombinaci zrcadlového systému se speciální objektivovou korekční čočkou. Zrcadla dalekohledu jsou z Pyrexu a korekční deska z plaveného skla. Průměr primární optické plochy je 12“ tedy 305mm, ohnisková vzdálenost je 3004,8mm. Veškerá optika dalekohledu je opatřena tzv. UHTC vrstvou, tedy speciálním druhem pokovení, které v patřičných vlnových délkách zvyšuje efektivitu optiky až o 15%.
Dalekohled je z řady LX 200 GPS, což znamená, že jde o přístroj, který je na tzv. GOTO montáži. GO-TO montáž je systém, který je schopen dalekohled elektronicky navádět na zvolený cíl. Seřízení přístroje je velmi přesné, protože jeho centrální počítač má šestnácti kanálový přijímač signálu GPS, pomocí kterého se přístroj v různých režimech velmi přesně ustavuje.
Řídícím mozkem dalekohledu je sytém Autostar II. Mimo toho, že tento počítač komunikuje s družicemi GPS a velmi přesně dalekohled pointuje (otáčí za pozorovanými objekty tak, aby stále byly v zorném poli), má i velmi rozsáhlou paměť databází. Systém Autostar II má přeprogramovaných více než 145 000 objektů, které jsou přehledně roztříděny do nejrůznějších katalogů.
Jihlavská astronomická společnost společně s dalekohledem pořídila i celou řadu užitečného příslušenství, jako kupříkladu velký paralaktický klín, tedy mechanismus, který Tiskové zprávy vydává Jihlavská astronomická společnost https://www.jiast.cz, info@jiast.cz umožňuje pomocí dalekohledu fotografovat. Dále elektronické mikroostření, menší CCD kameru SDI Pro, řadu okulárů, apod.
Nový dalekohled by měl být od 22. 2. 2007 přístupný i pro veřejnost. Díky tomuto přístroji může Jihlavská astronomická společnost rozšířit nabídku pozorování oblohy o celou řadu dosud nepozorovatelných objektů. Starší městský dalekohled bude Jihlavská astronomická společnost využívat i nadále (dle uzavřené smlouvy o výpůjčce). Poprvé bude nový dalekohled veřejnosti představen 22. 2. 2007. V tento den totiž proběhne slavnostní uvedení do provozu, které astronomové nazývají První světlo.
Ceremoniál se uskuteční na Bráně Matky Boží v Jihlavě (Věžní 1) od 18:00 hod. Na slavnostní veřejné otevření přístroje jsou pozváni i hosté z řad partnerů, spolupracovníků a přátel Jihlavské astronomické společnosti, tedy z Muzea Vysočiny v Jihlavě, či z redakce Českého rozhlasu Region. Dále se ceremonie zúčastní i kupříkladu Pavel Suchan z České astronomické společnosti, Vladimír Libý z Astronomického ústavu Akademie věd České republiky, doc. RNDr. Ivo Zajonc CSc. z Jihlavské astronomické společnosti a další. Slavnostní otevření dalekohledu proběhne i v případě nepřízně počasí. Při zatažené obloze sice nebude možné pozorovat nebeské objekty, nicméně k představení dalekohledu bude připraven zajímavý doprovodný program a drobné občerstvení.
Dalekohled byl sponzorován společností Moravia Steel, a.s. v posledním čtvrtletí roku 2006. Přístroj byl zakoupen prostřednictvím firmy ATC Přerov, a.s. a do Jihlavy byl členy Jihlavské astronomické společnosti přivezen 22. 12. 2006. Technické detaily o dalekohledu jsou k dispozici na webové adrese Jihlavské astronomické společnosti https://www.jiast.cz.
Miloš Podařil,
Jihlavská astronomická společnost
e-mail: podaril@jiast.cz