Ve spolupráci s Muzeem Vysočiny Jihlava jsme se zapojili do projektu Noc vědců.