Media a Jihlavská astronomická společnost

Krom příležitostných vystoupeních ve veřejných sdělovacích prostředcích členové Jihlavské astronomické společnosti dlouhodobě spolupracují s několika redakcemi.


Český rozhlas Region: pořad Vědci v akci

Vědci z celého světa mají vlastně jen jediný cíl. Snaží se zjistit a popsat, jak vlastně funguje svět, ve kterém žijeme.

Někteří hledají přírodní zákonitosti, někteří se snaží své poznatky převést do reality v podobě nejrůznějších technických vynálezů. Jiní usilují o nalezení procesů ovlivňujících naši společnost. Výzkumníci hledí do mikroskopu nebo do dalekohledu, pracují s obřím urychlovačem částic nebo laserovým gama nožem, hledají ve vykopávkách odkazy dávných kultur nebo ostatky prehistorických ještěrů, přemýšlejí o společenských a ekonomických jevech... to všechno jsou Vědci v akci. 

Pořad připravuje a moderuje Miloš Podařil z Jihlavské astronomické společnosti.

Webová stránka pořadu

Pořad byl vysílán od února 2008 do konce roku 2014.


Jihlavské listy: seriál Přehlídky oblohy

Pravidelný seriál (měsíčník) o aktuálním dění na obloze vychází Jihlavských listech od září 2002.

Webové stránky vytvořil DUOWEB.cz