Kalendář akcí

Přednáška: Solarografie: astrofotografie pomoci plechovky

Datum konání akce: 6.2.2020 ( 17:00 )
Místo / lokalita: Muzeum Vysočiny Jihlava

Přednáší Mgr. Maciej Zapiór, Ph.D. z Astronomického ústavu AV ČR

Přednáška se věnuje vzniku a vývoji techniky solarografie. Jedná se o zvláštní fotografickou techniku pořizování snímků s extrémně dlouhou expoziční dobou, která dosahuje půl roku. Jako kamery jsou využívány hliníkové plechovky od nápojů nebo jiné předměty každodenního použiti. Přednáška se také zabývá mnoha různými aspekty solarografie: od astronomie po psychologii.

Mgr. Maciej Zapiór, Ph.D. v současnoti působí jako vědecký pracovník na Astronomickém ústavu Akademie věd ČR, kde se zabývá sluneční fyzikou, zejména seismologií slunečních protuberanci. Dlouhodobě se věnuje solarografii.

Přednáška je pořádána ve spolupráci Jihlavské astronomické společnosti s Pobočkou Vysočina České astronomické společnosti a s Muzeem Vysočiny Jihlava.

Malovaný sál, Muzeum Vysočiny Jihlava, Masarykovo náměstí 55, Jihlava

Přednáška: Hledáme hranice vesmíru

Datum konání akce: 12.3.2020 ( 17:00 )
Místo / lokalita: Muzeum Vysočiny Jihlava

Přednáší prof. Petr Kulhánek z ČVUT

Každého přemýšlivého člověka, který se setkal se současnými názory na vesmír, nutně napadají otázky: Je vesmír konečný nebo nekonečný? Jak by vypadal život v konečném vesmíru? Kde má vesmír hranice? Co je za vesmírem? Kam se vesmír rozpíná a kde je střed expanze? Pokusme se na některé z těchto otázek odpovědět.

prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc. působí na Českém vysokém učení technickém v Praze, kde se zabývá aplikovanou fyzikou. Patří mezi nejznámější české popularizátory vědy.

Přednáška je pořádána ve spolupráci Jihlavské astronomické společnosti s Pobočkou Vysočina České astronomické společnosti a s Muzeem Vysočiny Jihlava.

Malovaný sál, Muzeum Vysočiny Jihlava, Masarykovo náměstí 55, Jihlava

Webové stránky vytvořil DUOWEB.cz