Hospodaření

Bankovní účet Jihlavské astronomické společnosti: 2300734363/2010 (Fio banka)

Jihlavská astronomická společnost, z. s. pro svou činnost žádný jiný účet nevyužívá.

Vzhledem k ochraně osobních údajů jsme byli nuceni ukončit publikování online výpisu z transparentního účtu. I nadále však v omezeném rozsahu (tj. bez osobních údajů) publikujeme pohyby na pokladně a na bankovním účtě.Účetní závěrky

Rozvaha 2018, Výkaz zisku a ztráty 2018, Příloha k účetní závěrce 2018 (bude doplněno v dohledné době)
Rozvaha 2017, Výkaz zisku a ztráty 2017, Příloha k účetní závěrce 2017
Rozvaha 2016, Výkaz zisku a ztráty 2016
Rozvaha 2015, Výkaz zisku a ztráty 2015
Rozvaha 2014, Výkaz zisku a ztráty 2014


Sbírka povinně zveřejňovaných listin Jihlavské astronomické společnosti ve Spolkovém rejstříku.


Další účetní a hospodářské dokumenty

Vnitřní účetní směrnice Jihlavské astronomické společnosti, z. s. (platná od 10. února 2018)

Webové stránky vytvořil DUOWEB.cz