O nás

Částečné zatmění Slunce 20. 3. 2015

Jihlavská astronomická společnost, z. s. (IČ: 266 55 390) vznikla 20. února 2004 zapsáním do registru Ministerstva vnitra České republiky jako občanské sdružení (od roku 2014 se Jihlavská astronomická společnost dle Nového občanského zákoníku transformovala na zapsaný spolek). Vzniku formálního sdružení (spolku) však předcházela činnost v rámci astronomického klubu občanského sdružení Jihlavská brána, který vznikl v prosinci 2002.

Výpis ze spolkového rejstříku (justice.cz)
Sbírka listin ve spolkovém rejstříku (justice.cz)

Hlavním působištěm Jihlavské astronomické společnosti je goticko-renesanční hradební věž brány Matky Boží (Věžní 1, Jihlava).

Jihlavská astronomická společnost, z. s. pro své členy pořádá pravidelné všeobecně vzdělávací semináře, exkurze na astronomická pracoviště, poskytuje odbornou tematickou výpomoc a poradenskou službu při řešení problematiky oboru. Společnost vyvíjí i rozsáhlou vnější činnost, při níž připravuje mnoho programů pro nejširší veřejnost. V rámci Společnosti funguje popularizační skupina, která se stará o programy Jihlavské astronomické společnosti pro veřejnost (pozorování, přednášky, mediální působnost apod.).

Členství v Jihlavské astronomické společnosti je zcela dobrovolné. Právoplatným členem společnosti se může stát kterákoliv fyzická osoba starší 15 let. Po dovršení 18 let se též může ucházet o členství ve výkonných složkách.

Stanovy
Členství v JAS
Valná hromada
Výkonný výbor
Hospodaření
Pozorovatelna na bráně Matky Boží
Dalekohledy
Osobní údaje

Jihlavská astronomická společnost je kolektivním členem České astronomické společnosti.

Webové stránky vytvořil DUOWEB.cz