Přednášky pro veřejnost

Jihlavská astronomická společnost ve spolupráci s Pobočkou Vysočina České astronomické společnosti a Muzeem Vysočiny Jihlava připravuje pravidelné přednášky pro nejširší veřejnost.

Archiv veřejných přednášek z roku 2017
Archiv veřejných přednášek z roku 2018
Archiv veřejných přednášek z roku 2019


Přehled aktuálních přednášek

RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D.: Astronomické úkazy v roce 2020


Astronomické úkazy v roce 2020

RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D., Česká astronomická společnost, Astronomický klub Pelhřimov

pátek, 17. ledna 2020, 17:00 hod.

Malovaný sál, Muzeum Vysočiny Jihlava, Masarykovo nám. 55, Jihlava

Tradiční lednová přednáška představí řádné i mimořádné astronomické úkazy, na které se můžeme těšit v roce 2020. Za využití počítačového planetária zrychleně procestujeme noční hvězdnou oblohu od jara až do zimy a některé astronomické úkazy si přiblížíme přímo v přednáškovém sále. Při cestě časem si na noční obloze postupně všimneme planet a jejich uskupení, našeho souseda Měsíce i Slunce. Řekneme si také něco o viditelnosti meteorických rojů či nadcházejících zatměních Měsíce či Slunce. Nezapomeneme zmínit ani nejdůležitější souhvězdí, mlhoviny, hvězdokupy nebo cizí galaxie.

RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D. působí na Přírodovědecké fakultě Karlovy univerzity v Praze. Je také předsedou Pobočky Vysočina České astronomické společnosti a Astronomického klubu Pelhřimov.

Videozáznam a fotogalerie z přednášky

Maciej Ziapór: Solarografie


Solarografie: astrofotografie pomoci plechovky

Mgr. Maciej Zapiór, Ph.D., Astronomický ústav AV ČR

čtvrtek, 6. února 2020, 17:00 hod.

Malovaný sál, Muzeum Vysočiny Jihlava, Masarykovo nám. 55, Jihlava

Přednáška se věnuje vzniku a vývoji techniky solarografie. Jedná se o zvláštní fotografickou techniku pořizování snímků s extrémně dlouhou expoziční dobou, která dosahuje půl roku. Jako kamery jsou využívány hliníkové plechovky od nápojů nebo jiné předměty každodenního použiti. Přednáška se také zabývá mnoha různými aspekty solarografie: od astronomie po psychologii.

Mgr. Maciej Zapiór, Ph.D. v současnoti působí jako vědecký pracovník na Astronomickém ústavu Akademie věd ČR, kde se zabývá sluneční fyzikou, zejména seismologií slunečních protuberanci. Dlouhodobě se věnuje solarografii.

Videozáznam a fotogalerie z přednášky


Ing. Petr Dvořák, Ph.D.: Surfování na gravitačních vlnách

Surfování na gravitačních vlnách

Ing. Petr Dvořák, Ph.D. z CEITEC a VUT Brno

25. 6. 2020, 17:00

ONLINE: YouTube kanál Jihlavské astronomické společnosti

Lidstvo umí již pátým rokem experimentálně detekovat gravitační vlny. Za tuto dobu bylo učiněno hned několik zajímavých až převratných objevů v oblasti astrofyziky. A to ještě ani zdaleka nejsme na konci technologických možností... Pojďme s námi místo bezúčelového surfování po internetu surfovat na gravitačních vlnách v naší on-line přednášce, kde budete mít možnost se i dotazovat a diskutovat.


Paprsková optika ve službách astronomie

Ing. Zbyněk Dostál, Ph.D., Středoevropský technologický institut CEITEC a VUT Brno

!!! ZRUŠENO !!! náhradní termín bude zveřejněn po ukončení nouzového stavu

Malovaný sál, Muzeum Vysočiny Jihlava, Masarykovo nám. 55, Jihlava

V přednášce budou představeny principy paprskové (geometrické) optiky v souvislosti s možnostmi využití těchto fyzikálních zákonů v základních přístrojích, které astronomové používají pro zkoumání vesmíru – v dalekohledech. Přednáška se věnuje také tzv. optickým vadám, které jsou pro některé druhy dalekohledů charakteristické.

Ing. Zbyněk Dostál, Ph.D. působí ve Středoevropském technologickém institutu CEITEC v Brně a přednáší fyziku a jemnou mechaniku na Vysokém učení technickém v Brně. V oblasti jemné mechaniky je také držitelem několika patentů a užitných vzorů.Astrologie a vědecká metoda

Mgr. Radek Žemlička, Ph.D., fyzik, R&D engineer, youtuber

!!! ZRUŠENO !!! náhradní termín bude zveřejněn po ukončení nouzového stavu

Malovaný sál, Muzeum Vysočiny Jihlava, Masarykovo nám. 55, Jihlava

Příspěvek se nejprve pokusí z části uchopit astrologii a astrologické pojmy a diskutovat, případně vyvrátit, některé běžné tvrzení a omyly astrologů i jejich kritiků. Dále se seznámíme s nejdůležitějšími a nejcitovanějšími studiemi, které se snaží objektivně zkoumat astrologické hypotézy. Na závěr si ukážeme, jak se mechanizmy, které přimějí člověka důvěřovat horoskopům, nenápadně uplatnůjí i ve skutečných vědních oborech.

Mgr. Radek Žemlička, Ph.D. vystudoval fyziku plazmatu na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Od Roku 2017 působí na pozici Research and Development Engineer ve švýcarské vývojové technologické firmě Platit AG. Je zakladatelem YT kanálu Maxwellovi démoni.Fyzikální show: experimenty na vlastní kůži

Ing. Petr Dvořák Ph.D. z CEITEC a Vysokého učení technického v Brně

!!! ZRUŠENO !!! náhradní termín bude zveřejněn po ukončení nouzového stavu

Malovaný sál, Muzeum Vysočiny Jihlava, Masarykovo nám. 55, Jihlava

Pomocí experimentů prozkoumáme základní fyzikální principy, které se využívají v moderních technologiích ale například i při výzkumu vesmíru. Odhalíme podstatu světla pomocí moderních laserů a na vlastním těle si ukážeme přírodní zákon, který dokáže hýbat zemskou osou. Dále si ukážeme, kde se bere část energie v zemském jádru a jak vzniká magnetické pole Slunce. Podíváme se také, co pohání vesmírné rakety kupředu a co všechno lze dělat s kapalným dusíkem, který si vesmírné družice často berou s sebou do vesmíru. A co by to bylo za fyzikální show, kdybychom si nezkusili nějaký výbuch... Konkrétně si názorně ukážeme vznik kráterů na Měsíci.

Ing. Petr Dvořák Ph.D. se zabývá výzkumem v oblasti nanotechnologií a přednáší fyziku na Fakultě strojního inženýrství na Vysokém učení technickém v Brně. Je členem Jihlavské astronomické společnosti. Kromě vědecké a pedagogické práce je Dr. Dvořák také známým popularizátorem fyzikálních věd.Cesta na Měsíc, která se nepovedla

Ing. Tomáš Přibyl, publicista, odborník v oblasti kosmonautiky

!!! ZRUŠENO !!! náhradní termín bude zveřejněn po ukončení nouzového stavu

Malovaný sál, Muzeum Vysočiny Jihlava, Masarykovo nám. 55, Jihlava

V roce 1969 byla na Měsíci vztyčena vlajka s hvězdami a pruhy, čímž pro sebe Spojené státy získaly nejcennější metu v „kosmických závodech“. Opravdu se ale Sovětský svaz vzdal - navíc po počáteční nadvládě ve vesmíru - Měsíce zcela bez boje? Nikoliv, vytvořil impozantní lunární program. Třeba obří raketu N-1, jenže ta při všech čtyřech pokusech o start explodovala. Celý sovětský lunární program pak byl utajený. Přednáška nás provede jeho vpravdě neuvěřitelným příběhem.

Ing. Tomáš Přibyl: Publicista v oblasti kosmonautiky a autor mnoha knih literatury faktu (Smrt měla jméno Challenger, Den, kdy se nevrátila Columbia, Poklady kosmonautiky aj.). Osobně navštívil všechna kosmická střediska NASA, potkal více než 260 kosmonautů, viděl startovat všechny americké raketoplány. Působí jako kurátor letectví a kosmonautiky v Technickém muzeu v Brně. Osobní stránky: www.kosmonaut.cz.Hledáme hranice vesmíru

prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc., České vysoké učení technické

!!! ZRUŠENO !!! náhradní termín bude zveřejněn po ukončení nouzového stavu

Malovaný sál, Muzeum Vysočiny Jihlava, Masarykovo nám. 55, Jihlava

Každého přemýšlivého člověka, který se setkal se současnými názory na vesmír, nutně napadají otázky: Je vesmír konečný nebo nekonečný? Jak by vypadal život v konečném vesmíru? Kde má vesmír hranice? Co je za vesmírem? Kam se vesmír rozpíná a kde je střed expanze? Pokusme se na některé z těchto otázek odpovědět.

prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc. působí na Českém vysokém učení technickém v Praze, kde se zabývá aplikovanou fyzikou. Patří mezi nejznámější české popularizátory vědy.


Změna programu vyhrazena!

      Webové stránky vytvořil DUOWEB.cz