Přednášky pro veřejnost

Jihlavská astronomická společnost ve spolupráci s Pobočkou Vysočina České astronomické společnosti a Muzeem Vysočiny Jihlava připravuje pravidelné přednášky pro nejširší veřejnost.

Archiv veřejných přednášek z roku 2017
Archiv veřejných přednášek z roku 2018
Archiv veřejných přednášek z roku 2019

Přehled přednášek na rok 2020 aktuálně připravujeme.

RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D.: Astronomické úkazy v roce 2020


Astronomické úkazy v roce 2019

RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D., Česká astronomická společnost, Astronomický klub Pelhřimov

pátek, 17. ledna 2020, 17:00 hod.

Malovaný sál, Muzeum Vysočiny Jihlava, Masarykovo nám. 55, Jihlava

Tradiční lednová přednáška představí řádné i mimořádné astronomické úkazy, na které se můžeme těšit v roce 2020. Za využití počítačového planetária zrychleně procestujeme noční hvězdnou oblohu od jara až do zimy a některé astronomické úkazy si přiblížíme přímo v přednáškovém sále. Při cestě časem si na noční obloze postupně všimneme planet a jejich uskupení, našeho souseda Měsíce i Slunce. Řekneme si také něco o viditelnosti meteorických rojů či nadcházejících zatměních Měsíce či Slunce. Nezapomeneme zmínit ani nejdůležitější souhvězdí, mlhoviny, hvězdokupy nebo cizí galaxie.

RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D. působí na Přírodovědecké fakultě Karlovy univerzity v Praze. Je také předsedou Pobočky Vysočina České astronomické společnosti a Astronomického klubu Pelhřimov.


Solarografie: astrofotografie pomoci plechovky

Mgr. Maciej Zapiór, Ph.D., Astronomický ústav AV ČR

čtvrtek, 6. února 2019, 17:00 hod.

Malovaný sál, Muzeum Vysočiny Jihlava, Masarykovo nám. 55, Jihlava

Přednáška se věnuje vzniku a vývoji techniky solarografie. Jedná se o zvláštní fotografickou techniku pořizování snímků s extrémně dlouhou expoziční dobou, která dosahuje půl roku. Jako kamery jsou využívány hliníkové plechovky od nápojů nebo jiné předměty každodenního použiti. Přednáška se také zabývá mnoha různými aspekty solarografie: od astronomie po psychologii.

Mgr. Maciej Zapiór, Ph.D. v současnoti působí jako vědecký pracovník na Astronomickém ústavu Akademie věd ČR, kde se zabývá sluneční fyzikou, zejména seismologií slunečních protuberanci. Dlouhodobě se věnuje solarografii.


Hledáme hranice vesmíru

prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc., České vysoké učení technické

čtvrtek, 12. března 2019, 17:00 hod.

Malovaný sál, Muzeum Vysočiny Jihlava, Masarykovo nám. 55, Jihlava

Každého přemýšlivého člověka, který se setkal se současnými názory na vesmír, nutně napadají otázky: Je vesmír konečný nebo nekonečný? Jak by vypadal život v konečném vesmíru? Kde má vesmír hranice? Co je za vesmírem? Kam se vesmír rozpíná a kde je střed expanze? Pokusme se na některé z těchto otázek odpovědět.

prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc. působí na Českém vysokém učení technickém v Praze, kde se zabývá aplikovanou fyzikou. Patří mezi nejznámější české popularizátory vědy.


Změna programu vyhrazena!

      Webové stránky vytvořil DUOWEB.cz