Nabízené přednášky

Aktuálně nabízíme níže uvedené přednášky. V případě zájmu nás kontaktujte na emailu info@jiast.cz, příp. tel. 728 880 930.


Konec světa s oblohou

Čas od času se v médiích (především těch bulvárních) objevují zprávy, které předpovídají blížící se konce světa. Přestože se žádná z předpovídaných hrozeb doposud nenaplnila, na první pohled nesmyslné zprávy mezi lidmi stále znovu a znovu vyvolávají rozruch. Na druhé straně je však třeba konstatovat, že jisté nebezpečí z vesmíru opravdu hrozit může (např. střet s některou z planetek či některé silné projevy sluneční aktivity). Přednáška poskytuje základní orientační rámec pro racionální čtení vesměs nesmyslných apokalyptických předpovědí ale také uvádí některá rizika, která nám z pohledu astronomie mohou reálně hrozit. (60 minut)


Podivnosti planet

Každá planeta je něčím unikátní, něčím podivná. Přednáška obsahuje přehlídku vybraných podivuhodností u jednotlivých planet v naší sluneční soustavě. Vhodné po základní školy a dětské tábory. (60 minut)


Ekologické problémy hvězd

Přednáška představuje základní fyzikální mechanismy fungování hvězd (vznik hvězd, uvolňování záření, klasifikace hvězd a scénáře zániku hvězd). Vhodné pro střední školy. Součástí přednášky je úvaha o hvězdách coby součásti různých ekosystémů. (60 minut)


Příběh Slunce

Přednáška se především věnuje Slunci coby předmětu zájmu astronomů (tj. sumarizuje některé současné astrofyzikální poznatky o naší mateřské hvězdě). Prolínajícím tématem je historie lidského poznávání Slunce. (60 minut)


Hvězda nad Betlémem aneb Co přivedlo mudrce

Může mít mysteriózní hvězda nad Betlémem, která podle Bible k právě narozenému Spasiteli přivedla mudrce z východu, nějaký reálný (astronomický) základ, nebo jde jen o biblickou metaforu? Tuto otázku si nejen astronomové kladou již po staletí a ve snaze nalézt odpověď pátrají v kronikách i hvězdných mapách. Dnes díky tomu existuje hned celá řada hypotéz, které se snaží interpretovat betlémskou hvězdu na základě skutečných astronomických událostí. Většina těchto hypotéz ovšem při své konstrukci naráží na větší či menší problémy a nesrovnalosti. Na konci 20. století tak vznikl alternativní koncept, který betlémskou hvězdu vysvětluje prostřednictvím dosud víceméně opomíjených pohledů. (60 minut)


Každému připadají hvězdy jiné aneb Volné úvahy o astronomii

Astronomii lze považovat za jednu z vůbec nejstarších přírodovědných vědních disciplín. Ačkoliv se astronomie z hlediska metod nebo používaných technologií v průběhu staletí dynamicky mění, svůj tajemný půvab si nadále zachovává. (60 minut)


Proměny vesmíru na vlastí oči aneb Pozorování proměnných hvězd

Mnohé hvězdy v průběhu času mění svou jasnost (jde o tz. proměnné hvězdy). Důvody změn jasnosti jsou přitom různé. Důkladná analýza světelných změn může vypovědět mnohé o mechanismech fungování hvězdy. (60 minut)


Odhalené záhady měsíční astronomie aneb Kachny na Měsíci

O Měsíci mezi lidmi i ve 21. století koluje celá řad polopravd nebo dokonce i úplných nepravd. Současná věda přitom mnohé z tzv. záhad již dokáže obstojně vysvětlit. Přednáška poodhaluje historii a zákulisí některých “měsíčních” omylů, mystifikací a konspiračních teorií. (60 minut)

Webové stránky vytvořil DUOWEB.cz