V Brtnici na Vysočině proběhl čtrnáctý ročník Astronomického tábora

25.8.2017 | Miloš Podařil

Na Vysočinu padá večerní soumrak. Asi dva kilometry za Brtnicí na Jihlavsku, na kopci na louce u lesa skupina táborových vedoucích vykládá z postaršího Transitu astronomické dalekohledy. Zpovzdálí se ozývá hlahol. Pod kopcem se záhy objevuje šedesátka dětí, které míří nahoru na kopec k dalekohledům.

Astronomický tábor 2017

Během krátké chvíle se děti rozdělují do skupinek, s vedoucími připravují jednotlivé dalekohledy a začínají zkoušet pozorovat první objekty večerní oblohy. Tak vypadá začátek večera na letním Astronomickém táboře Jihlavské astronomické společnosti.

První ročník Astronomického tábora Jihlavské astronomické společnosti se víceméně pokusně uskutečnil v roce 2004. Tehdy tábor probíhal v rámci instruktorského tábora jihlavského domu dětí a mládeže. Astronomický program členové Jihlavské astronomické společnosti připravovali jen pro jeden oddíl čítající patnáct dětí.

Za čtrnáct let existence tábora se však mnohé změnilo. Jihlavská astronomická společnost se v pořádání tábora například zcela osamostatnila. Důležitější však je, že zájem o tábor rok od roku roste. V aktuálním ročníku se například povedlo kapacitu tábořiště (60 míst) obsadit za pouhých 70 minut po spuštění registrací.

Každým táborovým ročníkem se táhne linie celotáborové hry, která občas bývá motivovaná známým filmem nebo seriálem, jindy jde o zcela originální fikci. V roce 2017 tábor nesl podtitul (R)evoluce: Zpět ke kořenům. Děti se v celotáborové hře přenesly daleko do budoucnosti na vzdálenou plentu EM13, kde právě ztroskotala kosmická loď s výpravou pozemský průzkumníků. Jejich loď se ihned po nouzovém přistání začala potápět do bezedné bažiny. Průzkumníci jen tak tak z vraku lodi vyvázli živí. Nyní jsou na cizí planetě odkázáni jen sami na sebe a v průběhu tábora se musejí znovu všemu učit od samého začátku - to včetně poznávání astronomických zákonitostí.

Astronomický tábor 2017

Při řešení problémů celotáborové hry jsou děti rozděleny do jednotlivých skupin, které si někdy konkurují, jindy spolu musejí úzce spolupracovat. Témata celotáborové hry se objevují v každodenních hrách a soutěžích. Táboroví vedoucí se přitom snaží, aby si děti krom astronomie užily i nádherné přírody Českomoravské vrchoviny. Každodenní program je plný sportovních a pohybových her.

Každý táborový den je zahajován malou astronomickou rozcvičkou, kdy děti musejí v krátkém čase vyřešit nějakou astronomicky motivovanou logickou hádanku. Po snídani pak zpravidla následuje blok přednášek. Vedoucí vždy připravují čtyři různé přednášky a děti si mohou samy vybrat, kterou si půjdou vyslechnout. Témata a úrovně přednášek jsou vždy naplánována tak, aby si své téma našly jak děti z prvního stupně základních škol, tak gymnazijní maturanti.

Krom přednášek zajišťovaných takříkajíc vlastními silami každý rok na tábor jezdí přednášet i různí astronomové a odborníci z celé republiky. V letošním roce si táborníci mohli například vyslechnout přednášku Mgr. Pavla Gabzdyla z brněnské hvězdárny.

Astronomický tábor 2017: Tomáš Přibyl

V pátek 28. července na pak tábor přijel publicista a známý expert na kosmonautiku Ing. Tomáš Přibyl. Jeho návštěva byla naplánovaná tak, aby na táboře byl právě v okamžik, kdy z ruského kosmodromu Bajkonur startovala kosmická loď Sojuz MS-05. Táborníci tak měli unikátní příležitost sledovat online přenos startu kosmické lodi s živým komentářem Tomáše Přibyla.

Mezi další tradiční táborové aktivity patří i výprava na některou z hvězdáren. V letošním roce se děti v rámci výletu vypravily do Prahy. Nejprve jsme navštívili petřínskou Štefánikovu hvězdárnu a poté zamířily na exkurzi do laserového centra ELI (Extreme Light Infrastructure) a HiLASE (High average power pulsed LASErs ) v Dolních Břežanech.

Stěžejním programem Astronomického tábora je však práce tzv. odborných skupin. Děti jsou dle svého zájmu ale také podle věku a svých schopností rozděleny do malých pracovních skupinek, které se s jednotlivými vedoucími v průběhu celého tábora věnují nějakému konkrétnímu problému.

Odborné skupiny na Astronomickém táboře 2017:

Astrofotografie: skupina se věnovala pořizování a následnému zpracovávání snímků kosmických objektů pomocí dalekohledů, viz fotogalerie na konci článku (skupina je určena pokročilejším táborníkům);

Digitální fotografie: skupina se věnuje základům fotografování pomocí digitálních zrcadlovek;

Sluneční fyzika: skupina pozoruje slunce, počítá relativní čísla slunečních skvrn, fotografuje Slunce atd.;

Fyzika – optika: skupina provádí nejrůznější optické pokusy;

Papundeklové fotoaparáty: skupina v průběhu tábora vlastními silami sestrojila funkční fotoaparáty z lepenkového papíru a v improvizované temné komoře následně vyvolávala vlastní fotky;

Technická skupina: skupina z běžně dostupných materiálů sestrojila vlastní funkční malý dalekohled;

Astronomické algoritmy: skupina se věnovala využívání astronomického software a základům astronomického programování;

Aviatika: skupina se věnovala fyzice létání;

Skupiny pro menší děti: několik skupin určených pro nejmenší děti se věnovalo např. stavbě modelů sluneční soustavy, stavbě malého planetária ze stolní lampičky atd.

Na konci každého tábora probíhá tzv. táborový kongres, kdy všechny skupiny ostatním prezentují, co vlastně v průběhu celého tábora dělaly.
Samozřejmým závěrem každého táborového dne (tedy pokud počasí dovolí) je večerní pozorování oblohy pomocí dalekohledů. Jen malý kousek na kopci nad táborovou základnou se rozprostírá louka s nádherným výhledem a také s ještě relativně dobrou tmou. Právě zde večer co večer táborníci staví dalekohledy a pod dohledem táborových vedoucích pozorují nejrůznější kosmické objekty.

    Astronomický tábor 2017

    Závěrem nutno dodat, že astronomický tábor Jihlavské astronomické společnosti probíhá i díky spolupráci a podpoře mnoha organizací. V roce 2017 se jednalo zejména o Dům dětí a mládeže Jihlava, Pobočku Vysočina České astronomické společnosti, Hvězdárnu a planetárium v Brně, Ústav teoretické fyziky a astrofyziky Masarykovy univerzity v Brně, Vysoké učení technické v Brně, Štefánikovu hvězdárnu v Praze a laserové centrum ELI a HiLASE v Dolních Břežanech.

    Čtrnáctý ročník Astronomického tábora Jihlavské astronomické společnosti je již minulostí (letošní Astronomický tábor Jihlavské astronmické společnosti proběhl v termínu od 21. července do 1. srpna 2017 na tradiční táborové základně Hájenka Černé lesy u Brtnice na Jihlavsku). Táboroví vedoucí však už nyní pracují na přípravě jubilejního patnáctého ročníku - Astronomického tábora 2018. Už teď se těšímne na další kus léta stráveného pod hvězdnou oblohou.

    Více informací o Astronomickém táboře (včetně rozsáhlých fotogalerií) najdete na webu http://www.astronomickytabor.cz. V případě zájmu nás také můžete kontaktovat na mailu kontakt@astronomickytabor.cz.


    Webové stránky vytvořil DUOWEB.cz