Tisková zpráva: Pozorování přechodu Merkuru před Sluncem 9. 5. 2016

25.4.2016 | Miloš Podařil

V odpoledních hodinách v pondělí 9. května 2016 nastane mimořádný astronomický jev, při kterém se bude planeta Merkur promítat před sluneční disk. Jihlavská astronomický společnost u této příležitosti připravuje mimořádné pozorování pro nejširší veřejnost.

Z hlediska četnosti výskytu tohoto jevu jde o poměrně vzácný úkaz, neboť nastává přibližně 13krát za století. Tento jev mohli naposledy nastal 8. listopadu 2006 avšak z České republiky jsme jej naposledy mohli pozorovat 7. května 2003 a příští příležitost (po 9. květnu 2016) budeme mít opět až 11. listopadu roku 2019.

Více informací o jevu v článku na webu České astronomické společnosti.

Při pozorování z Jihlavy celý jev začne 12 minut po 13. hodině, kdy bude Slunce vysoko nad jižním obzorem. V průběhu odpoledne se bude malá černá kulička Merkuru před slunečním diskem pozvolna posouvat, zatímco sluneční disk bude klesat k západu. Při pozorování z Kraje Vysočina bohužel Slunce zapadne ještě před koncem celého jevu. Pozorování tedy bude možné pouze do západu Slunce.

V Jihlavě budou za předpokladu jasné oblohy připravené speciálně vybavené astronomické dalekohledy na vyhlídkové terase brána Matky Boží (vchod z městského infocentra, Věžní 1) od 13:00 hod. Pozorování bude probíhat až do západu Slunce, tedy cca do 20:00 hod. (pak při pozorování z brány Matky Boží slunce začíná mizet za zvýšeným horizontem). Při nepřízni počasí bude pozorování zrušeno. Naopak při jasném počasí od 21:30 na stejném místě proběhne ještě běžné pozorování noční oblohy.

Při pozorování přechodu Merkuru je třeba úzkostlivě dbát na bezpečnostní pravidla, neboť při nesprávném pozorování hrozí velmi vážně a trvalé poškození zraku. Při přímém pozorování je nezbytné použít výhradně speciální a profesionální astronomické filtry, které se instalují před objektiv dalekohledu (amatérsky vyrobené filtry v kombinaci s dalekohledem v žádném případě nedostačují).

Jistou alternativou profesionálních filtrů jsou projekční metody, kterých lze využít při používání čočkového dalekohledu. Za dalekohled namířený na Slunce stačí kolmo umístit bílý papír, na který se úkazy z disku slunce doslova promítnou. V tomto případě ovšem při neopatrné manipulací hrozí vznícení projekčního papíru, případně spálení kůže.

Vzhledem k závažnosti potenciálních následků neopatrného pozorování, v případě zájmu o pozorování důrazně doporučujeme navštívit veřejné pozorování na některém ze stanovišť, kde pozorování připraví zkušení pozorovatelé.


Webové stránky vytvořil DUOWEB.cz