Tisková zpráva: Noc vědců 2011 - za poznáním a vědou do muzea

16.9.2011 | Redakce jiast.cz

Společná tisková zpráva Muzea Vysočiny Jihlava a Jihlavské astronomické společnosti k Noci vědců 2011.

Noc vědců 2011

Noc vědců je rozsáhlý projekt zaměřený na popularizaci vědy, který již tradičně probíhá napříč celou Evropou. Účastní se ho stovky vědeckých i vzdělávacích institucí v desítkách zemí celé Evropy. Cílem programu je zvýšení informovanosti široké veřejnosti o vědcích, vědě a výzkumu všeobecně. Odborníci na nejrůznější vědní oblasti v průběhu Noci vědců návštěvníkům ukazují svou práci formou workshopů, názorných experimentů, her nebo soutěží.

Do akce se již tradičně zapojuje i Muzeum Vysočiny Jihlava a Jihlavská astronomická společnost. Od rána do 15 hodin bude v muzeu (Masarykovo nám. 55 a 57/58) připraven program pro žáky a studenty, až do 17 hodin pak pro všechny návštěvníky. Příchozí budou mít možnost sami bádat a experimentovat: pokusit se přečíst historický text, vyrýžovat si zlato, poznávat textilní vlákna pod mikroskopem nebo určit jihlavská zákoutí podle dobových fotografií.

V rámci letošní Noci vědců představí jihlavské muzeum návštěvníkům i svůj nový projekt pod názvem „Za poznáním a vědou do muzea“, který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Projekt je zaměřen na rozvoj spolupráce muzea a škol a zároveň i na podporu studentské odborné činnosti a na získávání studentů pro vědeckou práci. Pro předem přihlášené zájemce je tak připraven workshop o tvorbě a prezentaci odborných textů. Celé třídy se rovněž mohou zapojit do interaktivních výukových programů zaměřených na geologii regionu nebo na středověkou těžbu a zpracování stříbrných rud.

Po celou dobu konání akce bude před Muzeem Vysočiny Jihlava pro kolemjdoucí otevřený stan Jihlavské astronomické společnosti, kde se budou moci seznámit s velkými astronomickými dalekohledy. Za jasného počasí pak bude možné pozorovat sluneční skvrny. V opačném případě bude výkon dalekohledů demonstrován na pozorování okolí.

V rámci Noci vědců proběhne i fyzikální show, jejíž součástí bude i středoškolské fyzikální exploratorium Ústavu fyzikálního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. Návštěvníci si zde budou moci zkusit například Franckův-Hertzův experiment, prozkoumají chování elektronu v magnetickém poli, vyzkoušejí vnější fotoelektrický jev nebo změří Planckovu konstantu. Na místě bude k vyzkoušení i unikátní Teslův transformátor. To vše pod vedením studentů a odborných pracovníků brněnského Vysokého učení technického.

V rámci Noci vědců bude možné získat i malý, avšak výkonný astronomický dalekohled. Dovednostní a znalostní soutěž o dalekohled pro děti a mládež začne v 17:00 hod. v přednáškovém sále muzea.

Na 18:00 je připravena přednáška Ing. Petra Dvořáka na téma „Heyrovského polarografie aneb padesát let od první kapky“. Netradičně se přednáška uskuteční v budově muzea na Masarykově nám. 57/58 v prostorách právě probíhající výstavy Příběh kapky.

Jihlavská astronomická společnost představí na bráně Matky Boží od 20:00 pozorovací techniku a pouze za jasného počasí proběhne od 20:30 pozorování noční oblohy.

Akce připravené v Jihlavě na Noc vědců finančně podpořila Česká astronomická společnost.

Miloš Podařil, RNDr. Karel Malý, Ph.D.


Webové stránky vytvořil DUOWEB.cz