Tisková zpráva: Noc vědců 2007: Třetí cesta k vědění

24.9.2007 | Redakce jiast.cz

Dovolujeme si Vás pozvat na letošní ročník Noci vědců, jejíž součástí je i programový blok Třetí cesta k vědění. Akce pořádají příští týden Muzeum Vysočiny Jihlava a Jihlavská astronomická společnost.

Noc vědců je projekt Evropské unie “Researchers in Europe”. Probíhá již tradičně napříč celou Evropou, souběžně v několika desítkách měst členských zemí EU, a sleduje podporu zájmu a zvýšení informovanosti široké veřejnosti o vědcích, vědě, výzkumu a vědecké kariéře.

Hlavním cílem letošního ročníku je prezentace vědce i jeho práce jako “běžného člověka”, který má své normální koníčky a zájmy. Zejména bychom rádi upozornili na novinku - samostatný programový blok Třetí cesta k vědění, který proběhne v Muzeu Vysočiny 26.9. 2007. Jedná se o propagaci u nás stále ještě málo známé tzv. “třetí kultury”. Třetí kultura je celosvětové hnutí (viz záhlaví pozvánky) vědců, umělců a dalších intelektuálů, kteří si dali za cíl propojit přírodní a humanitní vědy a umění. Hlavními propagátory tohoto hnutí u nás jsou např. František Koukolík, Ivan Martin Havel, Stanislav Komárek a další významní vědci, věnující se propagaci vědy a jejímu zpřístupňování široké veřejnosti často uměleckými prostředky. Do našeho programu se nám podařilo získat dva významné hosty. Vlajkovou lodí naší akce je přednáška vynikajícího pražského matematika, vysokoškolského pedagoga, doc. RNDr. Čeňka Zlatníka, CSc., předsedy českého klubu skeptiků Sisyfos. Členem tohoto klubu, jenž je součástí celosvětového skeptického hnutí a věnuje se propagaci a popularizaci vědeckého myšlení, je např. i prof. RNDr. Jiří Grygar. Dalším významným přednášejícím je pražský botanik RNDr. Zdeněk Šesták DrSc., který vedle svého odborného zaměření, fysiologie rostlin, vykonává také funkci šéfredaktora velmi kvalitního vědeckého časopisu Photosynthetica. Kromě toho se amatérsky věnuje historii, především staré Prahy, o níž napsal už několik publikací. U nás v muzeu bude přednášet o vědecké komunikaci. Budou zde představeny i různé umělecké - výtvarné, literární, fotografické ad. aktivity přírodovědců. Populární formou bude přiblížena také výzkumná činnost pracovníků muzea.

Prostor dostane i nejmladší generace, jejíž přírodovědné aktivity zde budou prezentovány. Zapojeni budou ale i návštěvníci sami. V rámci badatelského workshopu si budou moci vyzkoušet některé jednoduché výzkumné metody. Celý program zpestří svým vystoupením jihlavští hudebníci, mimo jiné i jihlavská skupina Honzíkova cesta. Jihlavská astronomická společnost připravila v rámci Noci vědců řadu zajímavých aktivit, které budou probíhat celé tři dny od 26.9. do 28.9. 2007 v sídle Jihlavské astronomické společnosti na Bráně matky Boží, v Muzeu Vysočiny Jihlava a jeho okolí a na dalších místech v centru města. Bude to zejména několik výstav věnovaných astronomii a její historii, přednáška o vesmírných katastrofách a večerní astronomická pozorování. I některé části astronomického programu budou pojaty interaktivně. Další informace na pozvánce. Akce Třetí cesta k vědění proběhne S PODPOROU STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY.

Miloš Podařil, Jihlavská astronomická společnost
RNDr. Klára Bezděčková, Ph.D., Muzeum Vysočiny Jihlava


Webové stránky vytvořil DUOWEB.cz