Tisková zpráva: Částečné zatmění Slunce 20. března 2015

13.3.2015 | Miloš Podařil

V pátek 20. března 2015 nastane jeden z vůbec nejefektnějších astronomických jevů vůbec, totiž zatmění Slunce. Zatmění bude z oblastí Severního moře, resp. Faerských ostrovů nebo třeba Špicberk pozorovatelné jako úplné zatmění. V České republice budeme moci zatmění sledovat pouze v jeho částečné fázi (při maximu bude sluneční disk zastíněný z více než 70 %).

Nadcházející zatmění bude co do rozsahu při pozorování z České republiky nejvýraznějším zatměním mezi lety 2011 a 2026. Minulé částečné zatmění nastalo 4. ledna roku 2011. Další zatmění pak budeme moci pozorovat až 10. června 2021 (při maximu bude při pozorování z České republiky zastíněno pouhých necelých 17 %). Dále budou následovat dvě menší částečná zatmění 25. října 2022 (zastínění 42 %) a 29. března 2025 (19 %). Další srovnatelně rozsáhlé zatmění nastane až 12. srpna 2028 (více než 88 %), ovšem maximum zatmění nastane krátce před západem Slunce.

Částečné zatmění 20. března 2015 při pozorování z Kraje Vysočina začne v 9 hodin a 38 minut. Maximální fáze zatmění nastane v 10 hodin a 47minut. Při maximu zatmění bude Slunce na obloze připomínat úzký srpek ve tvaru mírně nakloněné lodičky. Celý jev skončí v 11 hodin a 58 minut.

Při pozorování zatmění Slunce je třeba dbát na bezpečnost, neboť při neopatrnosti hrozí poškození zraku. Pro pozorování pouhým okem lze doporučit použít svářečské filtry nebo brýle vybavené speciálními slunečními filtry (jsou k dostání na větších hvězdárnách). Plamenem začerněná skla nebo sluneční brýle či kompaktní disky jsou nedostatečné. Pro pozorování pomocí dalekohledů je třeba vždy využít profesionálních slunečních filtrů, které se vždy umisťují před objektiv dalekohledu. Alternativou může být projekce slunečního disku na papír pomocí čočkového dalekohledu. Je však třeba dbát na bezpečnost, neboť při neopatrné manipulaci může hrozit vznik požáru.

Pro pozorování Slunce lze využít nabídky některé z blízkých hvězdáren či pozorovatelen. Seznam pozorovatelen otevřených pro veřejnost je k dispozici na webu České astronomické společnosti.

Pozorování v Jihlavě

Pozorování částečného zatmění Slunce proběhne na horní části Masarykova náměstí v Jihlavě. Astronomické dalekohledy budou umístěny před budovou Muzea Vysočiny Jihlava. Pozorování organizuje Pobočka Vysočina České astronomické společnosti, Jihlavská astronomická společnost a Muzeum Vysočiny Jihlava. Dalekohledy budou k dispozici od cca 9:00 do 12:00 hodin.

Částečné zatmění Slunce 2015

Pozorování ve Stříbrných Horách

Stanoviště vybavené astronomickým dalekohledem bude k dispozici i ve Stříbrných Horách u Přibyslavi na Havlíčkobrodsku. Stanoviště je před místní prodejnou smíšeného zboží na návsi. Pozorování bude probíhat od 9:30 do 12:00 hodin. Pozorování organizuje Pobočka Vysočina České astronomické společnosti a Jihlavská astronomická společnost.


Webové stránky vytvořil DUOWEB.cz